MISS
  29 Nisan 2022

Ufuk Avrupa Programı amaç ve hedefleri kapsamında; toplumun karşı karşıya olduğu büyük zorlukları ele almak ve bu zorlukları bertaraf edebilmek amacıyla, gerçekçi, ölçülebilir, araştırma ve inovasyona dayalı çözümler geliştirmek üzere Misyonlar adı verilen yeni araçlar devreye alınmış olup söz konusu Misyonlar beş ana konu etrafında toplanmıştır. Bunlardan İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu (kısaca Şehirler Misyonu) kapsamında, 2030 yılına kadar iklim nötrlüğün sağlanmasına yönelik 100 Avrupa şehrine farklı mekanizmalar aracılığıyla destek verilmesi planlanmaktadır.

Bilindiği üzere, Avrupa Komisyonu tarafından Şehirler Misyonu odağında, “100 İklim Nötr ve Akıllı Şehir Misyonu Niyet Beyanı Çağrısı” yayınlanmış ve 31 Ocak 2022 tarihinde kapanmıştır. Söz konusu çağrıya ilişkin sonuçlar ise 28 Nisan 2022 tarihinde Komisyon tarafından duyurulmuştur.

Açıklanan sonuçlarda, 27 AB üyesi ülkesinden 100 şehrin yanı sıra aralarında Ülkemizden İstanbul ve İzmir’in de bulunduğu  asosiye ve asosiyelik sürecini tamamlamaya aday ülkeden ise 12 şehre daha yer verildiği görülmektedir. 377 aday arasından seçilen ve AB nüfusunun %12’sini temsil eden bu şehirlerin, yeşil geçiş konusunda birer kılavuz görevi üstelenmesi ve emsallerine yol göstermesi beklenmektedir.

Ancak, Asosiye ve asosiyelik süreci devam eden ülkelerdeki şehirlerin, Cohesion Funds gibi AB üyesi ülkelere özel olan farklı AB fonlarından faydalanamayacağı, diğer taraftan, seçilemeyen şehirlerin ise hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla farklı mekanizmalar aracılığıyla desteklenebileceği belirtilmiştir.

Misyon kapsamında seçilen şehirlerden ilk aşamada, 2030 yılına kadar iklim nötrlüğe ulaşma noktasında belirledikleri eylemlere ve bunlar ilişkin yatırım taahhütlerini  içeren Climate City Contract’ları hazırlamaları ve imzalamaları beklenmektedir. Söz konusu sözleşmelerin yasal bağlayıcılığı bulunmamak ile birlikte her kesime açık politika niteliğinde bir taahhüt taşıması beklenmektedir. Climate City Contract,  NetZero projesi tarafından yürütülen Misyon Platformu aracılığıyla her şehre özel olacak şekilde yerel paydaşlar ve vatandaşların katkılarıyla hazırlanacak olup söz konusu Platform, gerekli durumlarda şehirlere teknik, regülatif ve mali anlamda yol gösterecektir. Misyon Platformunun çok yakın zamanda seçilen şehirler ile irtibat geçmesi ve önümüzdeki günlerde konuya ilişkin bir web semineri düzenlemesi beklenmektedir.

Ayrıca, Avrupa Komisyonu, 2030 yılı iklim nötr bir geleceğe ulaşılması yolunda 2022-2023 döneminde Ufuk Avrupa programı dahlinde Şehirler Misyonuna ve Misyon ile ilgili araştırma ve inovasyon faaliyetlerine 360 Milyon Avroluk bir bütçe ayrıldığını duyurmuştur. Sağlanacak finansman aracılığıyla, mobilite, enerji verimliliği ve kentsel planlama odağındaki diğer AB programları ile sinerji içerisinde olan araştırma ve inovasyon eylemlerinin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. İlaveten, bu kapsamda çıkılacak olan çağrıların 100 şehir ile sınırlı olmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, söz konusu fonun kamu ve özel sektördeki kaynakları harekete geçirmek üzere planlanmış olan bir nevi tohum görevi üstelenen teşvik edici küçük bir kaynak olduğu unutulmamalıdır.

Avrupa Komisyonu çevrelerince büyük önem atfedilen Şehirler Misyonu kapsamında seçilen her iki şehrimizi de tebrik eder bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz.

 

Detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

 

 

 

 

 

For further information, the Cities Mission homepage: https://ec.europa.eu/mission-cities

 

Benzer Haberler