set plan cover
  10 Kasım 2022

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği, iklim değişikliği ile mücadele çabalarının bir parçası olarak düşük maliyetli temiz enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını hızlandırmak amacıyla Stratejik Enerji Teknoloji Planı’nı (SET Plan) oluşturmuştur. 22 Kasım 2007 tarihinde kabul edilen SET Plan’ın en önemli unsurlarından biri yeni enerji teknolojilerinin araştırılması geliştirilmesi ve pazar tarafından kabul edilmesini kolaylaştırma ile ilgili uzun ve orta vadeli enerji araştırma, demonstrasyon ve inovasyon gündemlerinin oluşturulmasıdır. Avrupa Birliği Enerji Birliği’nin “Araştırma, İnovasyon ve Rekabet Edebilirlik” bileşeninin uygulanmasında SET Plan merkezi bir rol oynamaktadır. 
Bu kapsamda, söz konusu oluşum tarafından her yıl yayınlamakta olan 2022 İlerleme Raporu Komisyonun sitesinden duyurulmuştur. 

Bu yılki raporda, SET Planın en son 2015 yılında revize edildiği, ancak o zamandan bu yana Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın yürürlüğe girmesi, 2021'de kabul edilen İklim Yasası, 2030 ve 2050 sera gazı emisyonlarını azaltma hedefleri ile REPowerEU planının devreye alınması gibi çok sayıda önemli gelişmenin yaşandığı belirtilmiştir. Hızla değişen bu politika zemini çerçevesinde, SET Planının da enerji araştırma ve yenilik hedeflerine mümkün olduğunca etkili bir şekilde ulaşması ve Avrupa'yı desteklemeye devam etmesini sağlamak amacıyla bazı yeni düzenlemelere ihtiyacı olduğu kayda geçirilmiştir. Bu kapsamda, Avrupa Komisyonunun gerekli değişiklikleri ortaya koymak üzere bir SET Plan Tebliği hazırlamakta olduğu bilgisi verilmiştir. Bu yılki ilerleme raporunda, tematik konular, kesişen zorluklar, SET Plan ülkelerinin katılımı ve görünürlük gibi konularda sorun yaşandığına dair fikir birliği olduğunun altı çizilmekte bu sebeple, ileriye dönük olası yollar hakkında paydaşların görüşlerinin bir araya getirilerek 'yenileme'ye dair bir dayanak noktasının tasarlanmasının amaçlandığı görülmüştür. 

SET Plan 2022 İlerleme Raporunu indirmek için lütfen tıklayınız. 

Son olarak, SET Plan’ın yenilenmesi süreci dahlinde kritik öneme sahip olan ve paydaşların görüş ve katkılarının talep edildiği “Call for Evidence”a yapılan geri dönüşleri buradan takip edebilirsiniz. 

Benzer Haberler