set plan revamp
  20 Ekim 2022

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği, iklim değişikliği ile mücadele çabalarının bir parçası olarak düşük maliyetli temiz enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını hızlandırmak amacıyla Stratejik Enerji Teknoloji Planı’nı (SET Plan) oluşturmuştur. 22 Kasım 2007 tarihinde kabul edilen SET Plan’ın en önemli unsurlarından biri yeni enerji teknolojilerinin araştırılması geliştirilmesi ve pazar tarafından kabul edilmesini kolaylaştırma ile ilgili uzun ve orta vadeli enerji araştırma, demonstrasyon ve inovasyon gündemlerinin oluşturulmasıdır. Avrupa Birliği Enerji Birliği’nin “Araştırma, İnovasyon ve Rekabet Edebilirlik” bileşeninin uygulanmasında SET Plan merkezi bir rol oynamaktadır. 
SET Plan’ın yenilenmesi süreci dahlinde kritik öneme sahip olan ve paydaşların görüş ve katkılarının talep edildiği “Call for Evidence”a çıkılmıştır. Avrupa Komisyonu, paydaşlardan gelecek geri dönüşleri resmi sitesi üzerinden yayınlayacak ve bir sonraki döneme ilişkin gerekli düzenlemelerde kullanacaktır. 
Geri bildirimde bulunmak için son tarih 2 Kasım 2022’dir. 
Call for Evidence'a ulaşmak ve geri dönüşte bulunmak için lütfen tıklayınız. 

Benzer Haberler