Sıfır Emisyonlu Deniz Yolu Taşımacılığı Ortaklığı
  17 Mayıs 2023

Ufuk Avrupa Programı Küme 5 İklim, Enerji ve Mobilite kapsamındaki kamu-özel sektör ortaklıklarından Sıfır Emisyonlu Deniz Yolu Taşımacılığı Ortaklığı (ZEWT) yapısının stratejik, araştırma ve yenilik gündemi (SRIA) dokümanı güncellenmektedir.

ZEWT Ortaklığı, yenilikçi teknolojiler ve işletim yoluyla tüm zararlı çevresel emisyonları (sera gazı, hava ve su kirleticileri dahil) ortadan kaldırmak için deniz yolu ulaşımı ve iç su yolu taşımacılığı dönüşümüne öncülük etmeyi ve hızlandırmayı amaçlamaktadır. 2030 yılına kadar amaç, 2050 yılında sıfır emisyonlu deniz yolu taşımacılığına ulaşılmasını sağlamak için tüm ana gemi türleri ve hizmetleri için uygulanabilir sıfır emisyonlu çözümler geliştirmek ve uygulamaya koymaktır.

ZEWT SRIA dokümanı, Ufuk Avrupa Programı Küme 5 çalışma programında yer alan ZEWT konu içeriklerini etkileme özelliğine sahip olup dokümana katkı sunmak isteyenler yorumlarını 2 Haziran 2023 tarihine kadar ZEWT SRIA anketini doldurarak paylaşabileceklerdir. 

Güncel ZEWT SRIA dokümanına ulaşmak için lütfen tıklayınız

ZEWT SRIA anketine ulaşmak için lütfen tıklayınız

Benzer Haberler