image
  02 Mayıs 2023

Akıllı bina değer zinciri paydaşları arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, yeniliklerin teşvik edilmesi ve akıllı binaların daha fazla benimsenmesinin desteklenmesi amacıyla  Ar-Ge boşluklarını ve politika önerilerini belirlemeyi amaçlayan SmartBuilt4EU projesi Ufuk 2020 Programı döneminde finanse edilen ve Avrupa İnşaat, Yapılı Çevre ve Enerji Verimli Bina Teknoloji Platformu-ECTP tarafından koordine edilen önemli AB projeleri arasında yer almaktadır. 

Bahse konu projenin kapanış konferansı geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirilmiş olup konferans esnasında akıllı bina özelinde politika önerileri ve inovasyon önceliklerine dair geniş kapsamlı birçok sunum gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda, SmartBuilt4EU projesi kapanış konferansında gerçekleştirilen sunum ve kayıtlara erişmek için lütfen tıklayınız.

 

Benzer Haberler