SNS2024
  01 Aralık 2023

Avrupa 6G Araştırması ve Küresel Standartları İlerletmek İçin SNS JU, 2024 Araştırma ve İnovasyon Çalışma Programını yayınlamıştır.

Avrupa 6G araştırmasını ilerletmek ve küresel standartları belirlemek amacıyla Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU), üçüncü Araştırma ve İnovasyon Çalışma Programını yayınlamıştır. SNS JU, 2024 için yeni Araştırma ve İnovasyon Çalışma Programı kapsamında 6G sistemlerini ilerletmek ve standartlaşma faaliyetlerine hazırlanmak için 129 milyon Euro'yu aşkın kamu fonunu işbirliği projelerine ayırmaktadır.

23 Kasım 2023 tarihinde, Smart Networks and Services Joint Undertaking Yönetim Kurulu, 2024 Çalışma Programını, özellikle Ufuk Avrupa kapsamında yapılan 2024 Öneri Çağrısı bilgileri ile birlikte, kabul etmiştir.

SNS R&I Çalışma Programı 2024, üçüncü SNS Öneri Çağrısının temelini oluşturacaktır.

SNS JU'nun kapsamlı Çalışma Programı, 6G araştırma ve inovasyona olan taahhüdünü vurgulamakta, sürdürülebilirliği teşvik etmekte, telekomünikasyon sistemleri için mikroelektronikleri ele almakta ve uluslararası işbirliği yaparak akıllı ağların ve hizmetlerin geleceğini küresel bir etkiyle şekillendirmeyi amaçlamaktadır.

Üçüncü Çağrı aşağıdaki tamamlayıcı akışları içerecektir:

B Akışı: 6G'ye hazırlık olarak devrim niteliğinde ve evrimsel teknoloji gelişmeleri için araştırma, IoT, cihazlar ve yazılımı içerir. Yüksek Teknoloji Hazırlık Seviyeleri (TRL) hedeflenerek, uzun vadeli bir dönemde özellikle Concept of Concepts (PoCs) aracılığıyla gerçek ağlara yenilikçi çözümler sunmak amaçlanmaktadır.
C Akışı: SNS sistem destekleyicileri ve PoC'lar, SNS'nin çeşitli aşamalarını desteklemek için deneysel altyapıları daha da geliştirmeyi, birleştirmeyi ve konsolide etmeyi hedeflemektedir. Bu, özellikle mikroelektronik ve fotoniklerin 6G deneysel altyapılarına entegrasyonuna odaklanmaktadır.
D Akışı: Endüstriye özel büyük ölçekli SNS deneme ve pilotları, çeşitli alanlar için teknolojileri ve gelişmiş uygulamaları ve hizmetleri keşfetmek ve göstermek için gereken altyapı ile birlikte, sürdürülebilirlik üzerinde somut sonuçlar elde etmeye odaklanmaktadır.

Bu üç akışa, SNS Programı operasyonlarını destekleyen bir SNS Koordinasyon ve Destek Eylemi (CSA) eşlik edecektir.

Ana vurgular şunlardır:

  • Piyasaya daha yakın, dolayısıyla daha yüksek TRL'ye sahip projelere güçlü bir vurgu, özellikle 6G teknolojisinin standardizasyon çabalarına katkıda bulunma odaklılık.
  • JU stratejisinin temel taşı olan uluslararası işbirliği, projelerimizin etkisini artırmak için diğer ülkelerle (örneğin Güney Kore Cumhuriyeti ve Japonya) ortaklıklar kuracak ve JU'nun araştırma faaliyetlerinin uluslararası etki alanını genişletecektir.
  • Sürdürülebilir Gelecek Ağları ve Hizmetleri tasarlamak, oluşturmak ve doğrulamak amacıyla iki "Lighthouse proje" fonlanacaktır.
  • Sürdürülebilir 6G altyapısı (Sustainable 6G) SNS JU'nun temel hedefidir ve 6G'nin sürdürülebilirlik (6G for Sustainability) için bir güç haline gelmesi, diğer sektörleri, dikeyleri ve toplumu genel olarak etkilemektedir;
  • Avrupa mikroelektronik bileşenlerini bir uçtan uca 6G sisteminde entegre etmek, doğrulamak ve kullanımını göstermek için pan-Avrupa platformları destekleyerek mikroelektronik inovasyonunu desteklemek.
  • Yapay Zeka (YZ) kullanımı için uçtan uca bir referans çerçeve geliştirme ve verimlilik ve etkinlik sağlamak için uçtan uca YZ çözümlerini sağlama amacıyla, çeşitli endüstriler ile işbirliği yaparak sinerjileri keşfetme (örneğin, AB Demiryolu İşletmesi ile) ve çeşitli endüstriler ile denemeler yapma, değerli bağlantılar oluşturma ve sektörler arası işbirliğini artırma amacı güdülmektedir.

SNS R&I Çalışma Programı, endüstri liderlerini, akademiyi, araştırma kurumlarını, KOBİ'leri ve inovatörleri bir araya getirerek 6G'nin kritik yönlerine odaklanmayı amaçlamakta ve güçlü standartların küresel ölçekte sorunsuz entegrasyonunu kolaylaştırmak için oluşturulmuş bir altyapının kurulmasını hedeflemektedir. Son teknolojinin oldukça ötesine giden çığır açıcı araştırma yürütürken, pan-Avrupa deneysel platformlar ve büyük ölçekli deneme ve pilotlar kullanılacaktır.

SNS R&I Çalışma Programı 2024, SNS Yol Haritası'nın ikinci aşamasını ilerletmekte ve 19 Ekim'de duyurulan 27 yeni projeyi temel alarak, ayrıca ilk aşama 35 SNS Araştırma ve İnovasyon projelerine dayanarak 63 araştırma, inovasyon ve deneme projesine odaklanacaktır.

SNS'nin üçüncü Öneri Çağrısı resmi olarak Ocak 2024'te açılacak, ancak başvuru sahipleri şimdiden önerilerinin hazırlığına başlayabilirler.

SNS R&I Çalışma Programı 2024 Bilgilendirme Oturumu, 11 Aralık 2023 tarihinde, 15:00'te (TSİ) SNS JU, EC ve 6GIA tarafından ortaklaşa düzenlenecektir. Katılımcılar, soru sorma fırsatına sahip olacakları bir soru-cevap oturumu yapılması öngörülmektedir. Daha fazla bilgi, etkinlik gündemi ve kayıt için lütfen buraya tıklayın.

SNS'nin üçüncü Çağrısıyla İlgili Bilgilendirme Günü, Çağrının açılmasının ardından Ocak 2024'te gerçekleşecektir. İlk fikirlerinizi paylaşmak ve ortaklar bulmak istiyorsanız, SNS proje pazarı platformuna katılabilirsiniz.

SNS JU Hakkında

Avrupa Akıllı Ağlar ve Hizmetler Ortak Girişimi (SNS JU), Avrupa Birliği Konseyi Tüzüğü No 2021/2085 tarafından 2021 yılında kurulan bir Ortak Girişimdir. Bu AB Ortaklığı, AB Komisyonu ve 6G Smart Networks and Services Industry Association (6G-IA) tarafından ortaklaşa yönetilmektedir. Kamu ve endüstri çıkarlarının bir karışımı, Smart Network and Services Joint Undertaking'ı işbirliği için etkili bir platform ve gelecek nesil ağlar ve hizmetler üzerine dünya çapında araştırma ve inovasyonu teşvik etmek için doğru araç haline getirmektedir. SNS JU'nun 5G dağıtımını destekleme ve 6G sistemlerinin gelişmiş araştırması için iki doğrudan yaklaşımı, AB oyuncuları için bir devamlılık sağlar, ancak aynı zamanda en iyi araştırma kuruluşları, KOBİ'ler ve endüstriye somut mali destek sağlamak için bir araç görevi görmektedir. SNS JU, 6G Araştırma ve İnovasyon Programları konusunda Üye Devletlerle uyumu ve sinerjileri teşvik etmekte ve 6G küresel bir standarda doğru uluslararası işbirliğini desteklemektedir.

İşbirliğini ve araştırma ve inovasyonu teşvik ederek, SNS JU, bağlantının bir sonraki dönemini şekillendirmede kilit bir rol oynamaya hazırlanmaktadır. SNS JU, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SDGs) katkıda bulunarak sürdürülebilir, dirençli ve iklim nötr ağ altyapıları ve hizmetleri konusunda çalışmaktadır. SNS JU'nun Ufuk Avrupa programı altındaki üç ilk çağrısı için toplam AB fonu yaklaşık 510 milyon Euro'dur.

İlgili Konular

Bağlantı, 5G/6G, Smart Networks and Services Joint Undertaking

Benzer Haberler