Solar Cofund
  10 Aralık 2021

Solar Cofund 2 (SOLAR-ERA.NET Cofund 2) projesi 2021 Yılı çağrı takviminde, son başvuru tarihlerinde değişikliklere gidilmiştir. 1. aşama uluslararası başvuru tarihi uzatılmıştır. 1. aşama Uluslararası başvuru tarihi 12.01.2022 olarak belirlenmiştir.

Uluslararası çağrı takviminde gerçekleşen bu değişiklikler sonucu çağrı takviminin güncel hali ekte  yer almaktadır.
 

Benzer Haberler