Kets
  13 Aralık 2022

Ulusal İrtibat Noktaları Ağı, Avrupa İşletmeler Ağı-Grand E-Nov+ ve Avrupa İşletmeler Ağı-IMG Rheinland-Pfalz tarafından “EU Brokerage Event on KET in Horizon Europe-Ufuk Avrupa’daki Etkinleştirici Anahtar Teknolojiler özelindeki Bilgi Günü ve Proje Pazarı” etkinliği 10 Kasım 2022 tarihinde Fransa/Strazburg’da düzenlenmiştir.

Avrupa çapında 400’den fazla katılımcının kayıt olduğu ve en az yarısının fiziksel katılım sağladığı bu etkinlik kapsamında Ufuk Avrupa programında yer alan Küme 4 (İmalat, Üretim, İnşaat, Çelik, Döngüsel ekonomi ve Ham maddeler, Malzemeler, Dijital, Yapay Zeka, Veriler, Robotik, Fotonik ve Kuantum teknolojileri, Uzay, İletişim sistemleri, Yarı iletkenler), Küme 5 (Batarya değer zinciri), EIT (Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü), KIC (Bilgi ve İnovasyon Toplulukları) (Kentsel Ulaşım, İmalat, Ham maddeler) ve EIC (Avrupa İnovasyon Konseyi) konuları özelinde sunumlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yapılan proje pazarı kısmında ise paralel oturumlar şeklinde gerçekleşen kısa proje önerisi/firma tanıtımı sunumlarından sonra katılımcılar birbirleri arasında planlı bir şekilde ayarlanmış birebir görüşmeler yaparak, 2023-2024 dönemi çerçevesindeki çağrılar başta olmak üzere gelecekteki işbirlikleri kapsamında ortak proje yapma imkanı yakalamışlardır.

Proje pazarı kapsamında 8 ayrı konuda gerçekleşen paralel oturumlarda katılımcılar tarafından 5-10 dakikalık kısa sunumlar yapılmıştır. Bu sunumlar kapsamında proje öneri fikirleri paylaşılmış ve katılımcılar kurumları adına tanıtım gerçekleştirmişlerdir. Konulara göre oturumlar şu şekilde ayrılmıştır:

WS 1 – İmalat, Üretim ve Binalar

WS 2 - Döngüsel Ekonomi, Hammaddeler ve Çelik

WS 3 - Malzemeler

WS 4 - Batarya Değer Zinciri

WS 5 - Dijital, Yapay Zeka/Veri/Robotik

WS 6 - Fotonik ve Kuantum Teknolojisi

WS 7 - İletişim Sistemleri ve Yarı İletkenler

WS 8 - Uzay

Bu oturumlarda yer alan sunumlar etkinliğin sayfasında paylaşılmıştır. Ortak arama duyurularında TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktalarının kullanabilmesi için ilgili olabileceğiniz konularda Niyet Beyanı (Expression of Interest) Dokümanını  doldurabilirsiniz.

 

Benzer Haberler