18 Kasım 2021

Tayvan Ulusal Sağlık Araştırma Enstitüleri (National Health Research Institutes/NHRI) Bursu, yabancı araştırma kurumları ve NHRI arasındaki araştırma işbirliğini geliştirmek için hayata geçirilmiş bir burs programıdır. Söz konusu program kapsamında, yurtdışındaki üniversitelerin biyomedikal ve halk sağlığı ile ilgili bölümlerinde zorunlu dersleri tamamlayan yabancı doktora adayları ile doktora ve yüksek lisans öğrencileri veya yabancı akademik kurumlarda eşdeğer düzeydeki araştırma görevlilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Son başvuru tarihi 1 Aralık 2021 olan bahse konu burs programı için başvuru şartları ve detaylı bilgiye https://fellowship.nhri.org.tw/ internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Benzer Haberler