15 Ekim 2021

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen ve Tek Pazar Programı’nın “İşletmelerin Rekabeti ve KOBİ’ler” başlığı kapsamında kümelerin desteklenmesi amacı ile yeni bir çağrı yayınlanmıştır. Çağrı 2021 – 2024 Çalışma Programı kapsamında açılmış olup EISMEA tarafından koordine edilmektedir.

Avrupa Komisyonu kümelerin desteklenmesi alanında elde edilen olumlu tecrübeyi  “Euroclusters” olarak adlandırılan Ortak Küme Girişimleri’nin kurulması ile sürdürmeyi amaçlamaktır. Euroclusters, küme organizasyonlarının farklı kurumlarla işbirliği temeline dayalıdır. Amacı işletmeleri kendi ekosistemleri dahilinde ve ötesinde yeni destek mekanizmaları ile desteklemek olan Euroclusters, AB işbirliği ağlarının güçlendirilmesini, Avrupa sanayi/sektörel ekosistemlerinin krizlere daha dayanıklı hale gelmesini, işletmelerin yeşil ve dijital dönüşümünü güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Avrupa Komisyonu, yenilenen sanayi stratejisinin uygulanmasına destek olmak için "Euroclusters" adı ile sektörler arası, interdisipliner ve Avrupa ötesi yapıda yaklaşık 30 küme ortaklık girişiminin başlatılmasına destek verecektir. Euroclusters ile “Avrupa Yeni Sanayi Stratejisi”nin ve “Sürdürülebilir ve Dijital Avrupa KOBİ Stratejisi”nin uygulanmasına katkıda bulunulması planlanmaktadır.

Son başvuru tarihi 30 Kasım 2021 olup çağrı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

 

Ayrıca, 25 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME Programı) kapsamında Euroclusters çağrısı odaklı çevrim içi bir etkinlik düzenlenecektir. Etkinlikte çağrının genel kapsamı, başvuru şartları ve çağrıya yönelik teknik hazırlıklar kapsamında proje başvuru şablonu ve proje bütçe şablonu incelenecektir.

Etkinlik ile ilgili ayrıntılı bilgi ve kayıt linki için tıklayınız.

Benzer Haberler