CSP
  06 Aralık 2022

Ufuk Avrupa Programı çerçevesinde Haziran 2021’de başlayan Temiz Çelik Ortaklığı, çelik endüstrisini karbon-nötr bir sektöre dönüştürmede AB liderliğini desteklemektedir. Ortaklığın genel amacı, AB çelik üretiminden kaynaklanan CO2 emisyonlarını, 2050 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla %80-95 oranında azaltmak ve nihayetinde iklim nötrlüğü sağlamak için Teknoloji Hazırlık Seviyesi-8’de teknolojiler geliştirmektir.

Çelik endüstrisi tarafından şimdiye kadar gerçekleştirilen karbondan arındırma çabalarının hızlandırılması ve temiz çelik için yenilenmiş bir araştırma, geliştirme ve inovasyon stratejisiyle tutarlı bir çerçeveye entegre edilmesi gerekmektedir. Böyle bir stratejinin esas unsurlarından biri, daha düşük Teknoloji Hazırlık Seviyelerinden endüstriyel ölçekte bir uygulamaya geçmek olacaktır. Bu kapsamda çelik endüstrisindeki Ar-Ge yatırımlarının önündeki engellerin üstesinden gelmek ve mevcut teknolojilerin kullanılmasını sağlamak için bir ortaklığa ihtiyaç olduğu tespit edilerek Temiz Çelik Ortaklığı  kurulmuştur.

Temiz Çelik Ortaklığı, Avrupa Komisyonu ile Avrupa Çelik Teknoloji Platformu (European Steel Technology Platform-ESTEP) arasında kurulmuştur. ESTEP ve Temiz Çelik Ortaklığı, tüm Avrupa çelik değer zinciri topluluğuna, yani çelik üreticilerine, çelik işleyicilerine, çelik müşterilerine, çelik tedarikçilerine, araştırma ve akademiye ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan tüm AB merkezli çelik paydaşlarına açıktır.

Ufuk Avrupa Programı’ndaki Dijital, Endüstri ve Uzay Kümesi’nin 1. Hedefi olan İklim-nötr, Döngüsel ve Dijitalleştirilmiş Üretim kapsamında Temiz Çelik Ortaklığı tarafından belirlenen bazı çağrılar bulunmaktadır. Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi olan ülkemizde, bu sektörde faaliyet gösteren kurum/kuruluşlarımızın, Temiz Çelik Ortaklığı tarafından belirlenen söz konusu çağrılara başvurusunu artırmak ve Avrupalı paydaşlarla katma değeri yüksek ortak projeler yürütmesini sağlamak amacıyla 15 Aralık 2022 tarihinde bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirilecektir. Etkinlik ile ulusal paydaşlarımıza “Temiz Çelik Ortaklığı”, söz konusu Ortaklık yapısına dâhil olma ve 2023-2024 yılı “Temiz Çelik Ortaklığı” çağrıları konularında bilgilendirmede bulunulması planlanmaktadır.

Avrupa Komisyonu’nun sitesi üzerinden erişime açılan Ufuk Avrupa Programı 2023-2024 Dönemi Çalışma Programlarının taslak versiyonlarına göre 2023-2024 yıllarında açılması planlananTemiz Çelik Ortaklığı” çağrıları aşağıda iletilmektedir.

  • HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-43: Low carbon-dioxide emission technologies for melting iron-bearing feed materials OR smart carbon usage and improved energy & resource efficiency via process integration (Clean Steel Partnership) (IA)
  • HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-45: Circular economy solutions for the valorisation of low-quality scrap streams, materials recirculation with high recycling rate, and residue valorisation for long term goal towards zero waste (Clean Steel Partnership) (RIA)
  • HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-44: Digital transformation and ensuring a better use of industrial data, which can optimise steel supply chains (Clean Steel Partnership) (IA)
  • HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-46: CO2-neutral steel production with hydrogen, secondary carbon carriers and electricity OR innovative steel applications for low CO2 emissions (Clean Steel Partnership) (RIA)

Etkinlik taslak gündemine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

İlgili etkinliğe sadece kayıt işlemini gerçekleştiren katılımcıların katılımına izin verilecektir. Kayıt işlemlerini gerçekleştiren katılımcılara etkinlik tarihinden iki gün önce etkinliğe giriş bağlantısı iletilecektir. Kaydınızı gerçekleştirmek için lütfen tıklayınız.

Not: Etkinliğin dili İngilizce olacaktır.

Sorularınız için ncpdis@tubitak.gov.tr adresimiz aracılığı ile bizlere ulaşabilirsiniz.

                                                 

 

 

Benzer Haberler