kapak
  06 Ocak 2023

Hydrogen Europe ağı tarafından yayına sunulmuş olan Temiz Hidrojen İzleme Raporu'nda;

 • Avrupa sathındaki mevcut hidrojen üretim kapasitesi ve talebi, 
 • Seviyelendirilmiş hidrojen üretim maliyeti, 
 • Hidrojen üretim planları, ithalat ve nakliye, elektrolizör imalatı kapasitesi
 • Hidrojen taşıma ve depolama altyapısı,
 • Sanayide beklenen temiz hidrojen tüketimi,
 • Hidrojen değer zincirinde hammadde üretim kapasitesi: Platin ve paladyum
 • AB Politikaları ve Teşvikleri,
 • Fonlama ve finans ekosistemleri,
 • Ulusal politikalar ve teşvik konuları ele alınmıştır. 

Söz konusu rapora ve Hydrogen Europe tarafından yayınlanan diğer raporlara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Temiz Hidrojen İzleme Raporunda; 

 • Hidrojenin, endüstride onlarca yıldır büyük hacimlerde kullanılmasına rağmen, temiz hidrojen pazarının daha yeni kimlik kazanmaya başladığı belirtilme olup bu kapsamda, mevcut Avrupa Hidrojen Pazarında, 2020'de hidrojen üretim kapasitesinin %95'inden fazlasının fosil yakıtlardan sağlandığı, 2020'de 11,5 Mt üretim kapasitesi ve 8,7 Mt taleple sabit kalındığı,
 • Bir önceki izleme raporundan bu yana, Avrupa'da doğal gazda reform yapan ve ilgili emisyonları yakalayan hiçbir tesis kurulmadığı,
 • Yenilenebilir hidrojen kapsamında endüstride yüksek bir ilginin oluştuğu, sonuç olarak, yenilenebilir hidrojenin, fosil hidrojen ile maliyet açısından rekabetçi hale gelmeye başladığı,
 • REPowerEU Planı ile gelen Avrupa'nın yerel olarak 10 milyon ton yenilenebilir hidrojen üretimi ve 10 milyon ton ithalat hedefi ile endüstride motivasyonun daha da arttığı, diğer taraftan büyük ölçekli hidrojen projeleri aracılığıyla kıta dahlinde hidrojen gönderimin sağlanması durumunda 2030 yılına kadar 5Mt/yıl yenilenebilir hidrojen üretiminin ve ayrıca Mutabakat Zaptları marifetiyle de 2,8 Mt/yıl potansiyel ithalatın mümkün kılınacağı,
 • Politika yapıcıların sektörel talep oluşturabilmek amacıyla; Renewable Energy Directive, the ReFuelEU Aviation, Fuel EU Maritime, Alternative Fuel Infrastructure Regulation gibi konularda yoğun bir şekilde çalıştığı,
 • Ağustos 2022'ye kadar 27 ülke ve farklı hazırlık aşamalarında olan 31 ülkenin ulusal hidrojen politikası/stratejisi belgelerini kabul ettiği, 
 • 2021'de AB, Birleşik Krallık ve Norveç'te tahmini yenilenebilir hidrojen üretim maliyetleri 3,3 EUR/kg ila 6,5 EUR/kg arasında değişirken, en iyi güneş ışınımı ve rüzgar koşullarına sahip sınırlı coğrafi konumlarda bu maliyetleri 2.2-2.9 EUR/kg seviyelerine çekmenin mümkün olduğu,
 • Hidrojen üretim projelerine yönelik proje boru hattının 2022'de istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiği Power-to Hydrogen (PtH) boru hattı ile geçen yıl 118 GWel olan miktarın 2030'da 138 GWel 'e çıkmasının beklendiği,
 • Ayrıca 2030 yılına kadar, 17 GW karbon yakalama kapasitesine sahip olacak bir yapılanmanın da beklendiği, 
 • Tüm projelerin hayata geçirilmesi durumunda yıllık 14 Mt temiz hidrojen üretiminin sağlanacağı, ancak, portföyün gün geçtikçe büyümesine rağmen bir o kadar da projede ertelenmeye gidildiği,
 • Regülasyon açısından belirsizlikler ile mali teşvik beklentilerinin sürdüğü ve aynı zamanda tedarik zinciri/izin sorunları nedeniyle PtH projelerinin geri çekilmeye başlandığı,
 • Temiz Hidrojen 2020 Yılı İzleme Raporu’nda, 2022 yılı beklentisinin 523 MW olduğu, bahse konu hedefin 2021 Raporunda 253 MW'a çekildiği, ancak, Ağustos 2022'ye kadar yalnızca 35 MW’ın devreye girdiği,
 • Avrupa'nın Ağustos 2022 itibarıyla su elektrolizörü üretim kapasitesinin 3,3 GW/yıl'ın üzerinde olduğu, planlanan kapasitenin ise 16 kat artarak 2030 yılına kadar 53 GW/yıl'a ulaşmasının istendiği, Ancak, 2023-2030 yılları arasında hedeflenen kapasitenin %79'unun hala nihai yatırım kararlarına bağlı olduğu ve önemli ölçüde değişebileceği,
 • Endüstriyel son kullanım tarafında, boru hattı projelerinin 2030 yılına kadar 6,1 Mt yıllık temiz hidrojen tüketiminden oluştuğu ve yarısından fazlasının (%53) çelik sektörüne, %17'sinin amonyak üretimine, %13'ünün ise rafinaj süreçlerine uygulanmasının planlandığı,
 • European Hydrogen Backbone girişiminin, 2030 yılına kadar 28.000 km'lik yeni ve yeniden tasarlanmış boru hatları ile üç boru hattı ithalat koridorundan müteşekkil olduğu ve Avrupa'nın gelecekteki hidrojen şebekesi için doğal gaz altyapısı operatörlerinin vizyonunu temsil eden bir endüstri girişimi olmasının beklendiği,
 • Hollanda’nın ulusal hidrojen altyapısının aşamalı olarak geliştirilmesini taahhüt eden en gelişmiş AB üye devleti olduğu,
 • Geçmiş yıllardan farklı olarak bu seneki raporda kritik ham maddelere ilişkin yeni bir bölümün eklendiği ve bu kapsamda, özellikle yakıt hücrelerinde ve elektrolizörlerde kullanılan temel malzemelerden ikisi olan platin ve paladyumun yıllık üretim kapasitesine odaklanıldığı,
 • Kamu ve özel fonlama araçlarının, politika hedefleri ve sektör amaçlarını yerine getirilmesi noktasında gerekli olduğu, 
 • AB Hidrojen Pazarını devreye almak üzere 3 milyar avro bütçeli Hidrojen Bankasının kurulduğu bu kapsamda, 2030 yılına kadar hidrojen ekonomisini finanse etmek için yüz milyarlara ihtiyaç duyulacağından, özel yatırım hidrojen sektörünün konuşlandırılmasını sağlamada belirleyici bir rol oynayacağına inanıldığı belirtilmiştir. 
   

Benzer Haberler