mnljk
  17 Aralık 2021

Bilindiği üzere, AB’nin 2008 yılından bu yana hidrojen konusunda araştırma ve yenilik faaliyetlerini desteklediği ve söz konusu destek doğrultusunda ise Yakıt Pilleri ve Hidrojen Ortaklığı (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking -FCH JU) kurulmuştur. FCH-JU’nun kuruluş amacı, yakıt hücresi ve hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması iken; Ufuk2020 döneminde söz konusu yapı, kamu-özel sektör ortaklığı haline getirilmiş ve özellikle yakıt pilleri ile hidrojen teknolojilerinin ticarileştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmeye başlamıştır. Söz konusu yapıda paydaşlar üç ana grup altında toplanmıştır. Bunlar; sanayiciyi temsilen kurulmuş olan Hydrogen Europe, araştırma grubu olan Hydrogen Europe Research ve Avrupa Komisyonu’dur. Söz konusu ortaklık yapısı süresince, gelecek vaat eden uygulamalarda yüksek profilli projelerin geliştirilmesinin yanı sıra çeşitli teknolojilerin olgunluğa erişmesi ve özellikle elektrolizörler, hidrojen yakıt ikmal istasyonları ve megawatt ölçekli yakıt hücreleri gibi gelecek vadeden teknolojiler konusunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, fonlanan projeler vasıtasıyla, AB'de hidrojen üretimini ve kullanımını artırmaya yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve geçerli düzenlemelerin daha iyi anlaşılması mümkün kılınmıştır. 


Ufuk Avrupa Programının devreye alınması ile birlikte, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Clean Hydrogen Partnership (Temiz Hidrojen Ortaklığı) yapısı ile diğer ortaklık yapılarına ilişkin bir düzenlemeyi kabul etmiştir. FCH JU ortaklık yapısının devamı niteliği taşıyan Clean Hydrogen Partnership’in odak noktasında yeşil hidrojen üretimi ile hidrojen iletimi, dağıtımı ve depolanması yer almaktadır. Söz konusu ortaklık yapısının, EU Hydrogen Strategy belgesinin uygulanması ile Avrupa Yeşil Mutabakatı ve 2030 İklim Hedef Planında yer alan hedeflere ulaşılması noktasında büyük katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. Söz konusu ortaklık süresince hidrojen alanına yönelik Ar-Ge ve inovasyon çağrılarının desteklenmesi beklenmektedir. 


Bu kapsamda, resmi olarak 29 Kasım 2021 tarihinde başlatılan Temiz Hidrojen Ortaklığı’nın 16 Aralık 2021 tarihi itibariyle resmi sitesi kullanıma açılmıştır. Söz konusu site aracılığıyla, girişim hakkında daha detaylı bilgiye erişim sağlanabilecek, etkinlikler ve son gelişmelerden kolaylıkla haberdar olunabilecektir. 
Temiz Hidrojen Ortaklığı sitesine erişmek için lütfen tıklayınız.
 

Benzer Haberler