THO hakemlik
  23 Şubat 2023

Bilindiği üzere, Çerçeve Programlar kapsamındaki olanaklardan nasıl yararlanılacağı ve proje yönetiminde karşılaşılabilecek problemlerle nasıl başa çıkılacağı gibi konularda deneyim edinmenin en iyi yollarından birisi, süreçte değerlendirici yani hakem olarak yer almaktır.

Ufuk Avrupa Programı Küme 5 kurumsallaşmış ortaklıkları arasında yer alan Temiz Hidrojen Ortaklığı (Clean Hydrogen JU Partnership), temel araştırma düzeyinden endüstriyel ölçekli gösterimlere kadar farklı uygulama alanlarındaki proje tekliflerini değerlendirecek hakemler arandığına dair 20 Şubat 2023 tarihinde çağrıya çıkmıştır.

Hakemlik için başvuracak adayların;

Belli bir çağrı kapsamında hakemlik için seçilen kişilerin ve çalışmakta oldukları kuruluşların, ilgili çağrı özelinde herhangi bir başvuruda bulunmamış olmaları beklenmektedir.

Temiz Hidrojen Ortaklığı 2023 Çağrıları Değerlendirme Sürecine İlişkin Planlanan Takvim:

  • 18 Nisan 2023: Proje Önerilerinin sisteme yüklenmesi
  • 3-4 Mayıs 2023: Bireysel Değerlendirme (uzaktan)
  • 5-9 Haziran 2023: Konsensüs Toplantıları (uzaktan)
  • 12-13 Haziran 2023: Panel Toplantıları (Brüksel’de yapılması planlanmaktadır)

Konuyla ilgilenen paydaşlarımızın başvurularını gerçekleştirmelerinin akabinde Temiz Hidrojen Ortaklığı sekretaryasının haricinde ayrı bir mail ilencpenergy@tubitak.gov.tr adresi üzerinden enerji ulusal irtibat noktalarını da bilgilendirmelerini rica ederiz.

Başta çıkar çatışması ve gizliliğe ilişkin hususların da yer aldığı Hakemlik Duyurusu hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

Benzer Haberler