05 Eylül 2018

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Fransa Ulusal Araştırma Ajansı (ANR) arasında mevcut 27 Ocak 2014 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde 2019-2022 yıllarında ortak araştırma projelerinin desteklenmesi planlanmaktadır.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı(lar) ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

TÜBİTAK tarafında bir ön başvuru süreci bulunmamasına rağmen, Fransız ortaklar için bir ön başvuru süreci mevcuttur. Ön başvuru son tarihi 25 Ekim 2018 olup, ön başvuru yapmayan, ön başvurusunda Türk ortağını bildirmeyen Fransız ortakların projeleri ANR tarafından kabul edilmeyecektir. Fransız ortakların başvuru süreçleri için ANR ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Fransız ortakların ön başvuru sürecinde mutlaka Türk ortağını ANR’a bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Türk ortağı ile proje başvurusu yapamayacaktır. Bu sebeple, Türkiye’den başvuracak araştırmacılarımızın mutlaka Fransız ortakları ile 25 Ekim 2018 tarihinden önce ortak proje başvurusu için proje ortağı olarak anlaşmaları gerekmektedir.

Söz konusu ortak projelerin aşağıdaki öncelikli tematik alanlarda desteklenmesi öngörülmektedir:

 

  • Deniz Jeobilimleri (Marine Geosciences);
  • Sismik Riskler (Seismic risks);
  • Deniz Ekosistemlerinin İşleyişi (Functioning of Marine ecosystems);
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler (Human and Social Sciences);
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT).
  • Enerji (Energy);

 

 

Çağrı ile ilgili detaylı bilgiye http://www.tubitak.gov.tr/tr/uluslararasi/ikili-proje-destekleri/icerik-basvuruya-acik-programlar adresinden ulaşılacak olup, başvurular ise  http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

Benzer Haberler