SV
  06 Ekim 2022

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumu TÜBİTAK, yürütücü kurumu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ‘Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi’ Uluslararası Çalışma Ziyareti, 4-6 Ekim 2022 tarihlerinde TÜBİTAK Ufuk Avrupa Ulusal İrtibat Noktaları ile İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında, Ufuk Avrupa Küme 5 – Enerji, Avrupa Yenilik Konseyi (EIC), Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), Yasal ve Finansal Konular alanlarından sorumlu TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktaları, İrlanda'daki muadilleriyle en iyi uygulamalar ve ortak zorluklara dair deneyimlerini paylaşıp fikir alışverişinde bulunarak İrlanda ekosisteminde Ufuk Avrupa Programı iletişim ağı, Ulusal İrtibat Noktası modelinin kuruluş, gelişim ve başarıları hakkında değerli bilgiler edindiler. Ziyarette bulunulan kurumlar;

  • Enterprise Ireland: İrlanda’daki Ufuk Avrupa Ulusal İrtibat Noktaları ile görüşülerek program kapsamındaki iletişim ağlarına, Enterprise Ireland NCP (National Contact Point) sisteminin kurulum ve gelişim aşamalarına dair bilgiler verildi.
  • Science Foundation Ireland (SFI): Mükemmel bilimi (excellence science) destekleyerek İrlanda içinde geliştirmeyi amaçlayan ve İrlanda’nın önde gelen fon sağlayıcı vakfı olan Science Foundation Ireland (SFI)’ın ülke bazındaki araştırma politikası ve finansman ekosistemindeki rolü incelendi.
  • TechIreland: Kuruma yapılan ziyarette, İrlanda’daki Startup Accelerator programlarına değinildi. SFI ve Enteprise Ireland’dan fon alan startupların nasıl büyüdüğü ve İrlanda’ya nasıl yatırım çektiği üzerinde durularak Ufuk Avrupa EIC Hızlandırıcı (Accelerator) Programı’nda ülkenin başarı formüllerine değinildi.
  • NovaUCD: University College Dublin’deki Teknoloji Ofisi Nova ile görüşülerek İrlanda akademik camiasının Ufuk Avrupa içerisindeki yapılanma şekli incelenerek proje yazımından ticarileştirmeye kadar tüm detaylar üzerinde duruldu.
  • International Development Ireland Ltd (IDI): Projenin yüklenici firmasının İrlanda’da yer alan merkez ofisinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilerek söz konusu ziyarete ait detaylı rapor verildi. 

9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa, 2021-2027 yıllarını kapsayan, 95,5 Milyar Avro ile dünyanın en yüksek bütçeli sivil Ar-Ge ve yenilik programıdır. Program hakkında daha fazla bilgi almak ve IPA projesi etkinlikleri duyurularını takip etmek için; https://ufukavrupa.org.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Benzer Haberler