Eylül Etkinlikler
  19 Eylül 2022

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumu TÜBİTAK, yürütücü kurumu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi çerçevesinde 9, 13 ve 14 Eylül 2022 tarihlerinde KOBİ’ler için üç farklı konseptte etkinlik düzenlenmiştir. 

9 Eylül 2022 tarihinde Ufuk Avrupa EIC Hızlandırıcı (EIC Accelerator) Programına ilk aşama başvurularını veya tam başvurularını yapmaya hazırlanan KOBİ'leri, spin-off firmaları, start-upları ve bireysel girişimcileri hedefleyen Proje Yazma Eğitimi gerçekleştirilmiştir. 184 kişinin çevrim içi olarak katılmış olduğu etkinlik programı iki ana bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm, destek için ilk aşama başvurusu hazırlayan işletmelere yönelik gerçekleştirilmiştir. İkinci bölüm ise, Ufuk Avrupa kapsamında EIC Hızlandırıcı Programı için ilk aşama başvurusunu başarılı bir şekilde yapmış ve tam başvurularını hazırlayan işletmeler için faydalı olmuştur. Etkinliğe TED Üniversitesi’nden Sayın Dr. Sanem Yalçıntaş katılarak mevcutta hazırlanmış tekliflerin - yerel örnekler olarak - EIC Hızlandırıcı Programının Etki, Mükemmellik ve Uygulama prosedürlerine uygunluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.

13 Eylül 2022 tarihinde 60 kişinin fiziksel olarak katıldığı Proje Yazma Kampı konseptindeki benzer etkinlik, Ufuk Avrupa EIC Hızlandırıcı (EIC Accelerator) Programı’na proje teklifi hazırlayan KOBİ ve start-up’lardan katılımcıları hedeflemiştir. Etkinlikte ayrıca, EIC Hızlandırıcı Programı tam başvurusu için gerekli koşullar ele alınarak, uluslararası uzmanların ve diğer katılımcıların deneyimleri katılımcılarla paylaşılmıştır. Etkinliğe yenilikçi tıbbi cihazlar ile ilgili Avrupa Komisyonu'ndan proje finansmanı kazanmaya hak kazanan Soranus firmasından Sayın Dr. Özgür Yeniel katılarak katılımcılarla deneyimlerini paylaşmıştır.

14 Eylül 2022 tarihinde 100’ü aşkın fiziksel ve çevrim içi katılımcı ile karma (hybrid) etkinlik olarak gerçekleşen KOBİ’ler için ‘EIC Hızlandırıcı için Proje Sunum Çalıştayı kapsamında ise EIC Hızlandırıcı Programı’nın değerlendirme sürecinin bir parçası olan ve projenin fon alması için önemli bir aşama olan EIC jürisi ile gerçekleştirilecek mülakatta yapılması beklenen sunumun teknikleri ele alınmıştır. Etkinlik bir diğer yandan, sunumların Program gereklilikleri doğrultusunda yorumlanması, proje önerilerinin sunumundaki en iyi uygulamaların etkinlik katılımcılarına aktarılması ve Avrupa Komisyonu tarafından beklenen profesyonel sunum tekniklerinin nasıl olması gerektiğine yoğunlaşmıştır. Ambeent Inc. firmasından Sayın Dr. Onur Ergen etkinliğe katılarak katılımcıları projelerinin başarısına ilişkin bilgilendirmelerde bulunmuştur.

Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) Hızlandırıcı Programı Hakkında

Pazar ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ve yenilikçi fikirler geliştiren KOBİ'leri destekleyen EIC Hızlandırıcı Programı, Avrupa Birliği'nin Ufuk Avrupa Programı kapsamında kritik önem taşımaktadır. “Ufuk 2020'de Türkiye Faz II” Teknik Destek Projesi, Türk işletmelerinin bu programa dahil olmalarını amaçlamaktadır. Bu desteğe eğitim, teklif yazma, fikri mülkiyet hakları ve yasal süreçler, aracılık etkinlikleri, web seminerleri ve çevrim içi araçlar dahildir. Türkiye'deki KOBİ'ler, web seminerleri ve proje yazma eğitimi etkinlikleri aracılığıyla EIC Hızlandırıcı Programı ışığında başarılı projeler geliştirebileceklerdir.

Daha fazla bilgi için https://ufukavrupa.org.tr/tr resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Haberler