img3
  11 Ekim 2022

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumu TÜBİTAK, yürütücü kurumu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ‘Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi’ Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü serisinin sonuncusu 11 Ekim 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

115 fiziksel ve 183 çevrim içi katılımcının yer aldığı karma etkinlik, Ufuk Avrupa Araştırma Altyapıları ve Küme 4: Dijital, Endüstri ve Uzay Ulusal İrtibat Noktası Hasan Burak Tiftik’in açılış konuşması ve sunumları ile başladı. Tiftik sunumunda, 2021-2027 yıllarını kapsayan, 95,5 Milyar Avro ile dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa’nın, 8. Çerçeve Programı olan Ufuk2020’nin devamı niteliğinde olduğunu ancak program kapsamında bazı değişikliklerin yer aldığını ve bazı yeni koşulların eklendiğini belirtti. Etkinlik kapsamında, Programda meydana gelen değişiklikler ve yeni dönem ile ilgili gerekli tüm bilgilerin en temel seviyeden orta seviyeye kadar uzmanlar tarafından sunulacağını dile getirdi. Tiftik’in sunumunun akabinde Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi takım lideri Odysseas Spyroglou projenin genel çerçevesine değindi ve Ufuk Avrupa hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunmak üzere sözü proje uzmanlarından Dimitris Papageorgiou’ya bıraktı. Etkinlikte Ufuk Avrupa kapsamında yayımlanan Çalışma Programları’nın içeriğine dair bilgi paylaşımında bulunuldu ve katılımcılara çeşitli başarı hikâyeleri üzerinden pratik bilgiler verildi. 

Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günleri

Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü etkinlikleri, Çerçeve Programları konusunda az deneyime sahip veya hiç deneyimi olmayan potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında bilgi edinmek isteyen deneyimli araştırmacıları da hedeflemiştir. Bilgi Günleri, Avrupa Birliği araştırma ve yenilik programı ve projeleri hakkında tüm bilgileri sunmuştur. Etkinlikler çerçevesinde, Ufuk Avrupa Stratejik Plan ve Çalışma Programları'nın önemli politika yönlerinin yanı sıra, Teklif Çağrıları, yeni Teklif Şablonları ve AB araştırma iş birliğine nasıl katılım sağlanacağı gibi konular hakkında pratik yaklaşımlar sunulmuştur. 

Proje etkinlikleri duyuruları için https://ufukavrupa.org.tr/tr sayfasını ve sayfada yer alan sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Sunumlara ve etkinlik kaydına Yardım Masası üzerinden erişebilirsiniz.

Benzer Haberler