İstanbul Bilgi günü
  13 Mayıs 2022

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumu TÜBİTAK, yürütücü kurumu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ‘Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi’ Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü 11 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 120 fiziksel, 157 çevrim içi katılımcının yer aldığı karma etkinlik, TÜBİTAK Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi Operasyon Koordinasyon Birimi Direktörü Sayın Çağrı Yıldırım’ın açılış konuşması ile başladı.

“Ana Hedefimiz Türkiye’nin Avrupa’dan Ortaklarla Birlikte Aktif Bir Şekilde Proje Yazan Bir Ülke Haline Gelmesidir”

Seyahat Desteği, Koordinatörlüğü Destekleme Programı ve diğer pek çok TÜBİTAK desteğine değinen Yıldırım, Ulusal İrtibat Noktaları olarak  ana hedefin Türkiye’nin Avrupa’dan ortaklarla birlikte aktif bir şekilde proje yazan bir ülke haline gelmesi olduğunu, TÜBİTAK olarak Koordinatörlüğü Destekleme Programı kapsamında 15.000 Avro’ya kadar destek verdiklerini ifade etti. Yıldırım ayrıca, olgunlaşmış proje fikirleri olan katılımcılara, fikirlerini hayata geçirebilmeleri için TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktaları ile iletişimde kalabileceklerini ve tüm gerekli bilgilere https://ufukavrupa.org.tr/tr adresi üzerinden erişebileceklerini hatırlattı. Etkinlik kapsamında, Programda meydana gelen değişiklikler ve yeni dönem ile ilgili gerekli tüm bilgiler en temel seviyeden orta seviyeye kadar uzmanlar tarafından sunuldu. 

Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günleri Hakkında
Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü etkinlikleri, Çerçeve Programları konusunda az deneyime sahip veya hiç deneyimi olmayan potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında bilgi edinmek isteyen deneyimli araştırmacıları da hedefleyen bir tanıtım etkinliğidir. Bilgi Günü, Avrupa Birliği araştırma ve yenilik programı ve projeleri hakkında tüm bilgileri sunmaktadır. Etkinlik, Ufuk Avrupa Stratejik Plan ve Çalışma Programları'nın önemli politika yönlerinin yanı sıra, Teklif Çağrıları, yeni Teklif Şablonları ve AB araştırma iş birliğine nasıl katılım sağlanacağı gibi konular hakkında pratik yaklaşımlar sunar. 
Fiziksel ve çevrim içi katılımcıların yer alacağı bir sonraki Genel Bilgi Günü etkinliğinin 2022 Eylül veya Ekim ayında Antalya’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Etkinlik duyurusu ve kayıt için https://ufukavrupa.org.tr/tr sayfasını ve sayfada yer alan sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.
Etkinlikte yer alan sunumlara ve etkinlik kaydına, Yardım Masası üzerinden erişebilirsiniz.
 

Benzer Haberler