Şehirler Misyonu
  24 Aralık 2021  - 24 Aralık 2021  /   Çevrimiçi

Avrupa Birliği tarafından düzenlenen Ufuk Avrupa Programı, Avrupa Birliğinin öncelikleriyle uyum içinde olarak iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve dijital dönüşümü Programın temel öncelikleri arasında belirledi. Bu kapsamda, 2030 yılına dek 100 kentin iklim nötr ekosistemlere ve akıllı kentlere dönüşümlerinin desteklenmesi ve bu kentlerin diğer Avrupa kentlerinin dönüşümleri için birer örnek teşkil etmesi hedefleriyle Avrupa Komisyonu tarafından "100 İklim Nötr ve Akıllı Kent Misyonu Niyet Beyanı Çağrısı" yayınlandı. Bu çağrı, kentlerin Misyonun bir parçası olarak 2030 yılına kadar iklim nötr olma konusundaki ilgilerini belirtmelerine ve iklim nötr olma durumuna ilişkin mevcut durumları, devam eden çalışmaları ve gelecek planları hakkında bilgi sunmalarına olanak sağlayacak.

Bahse konu çağrıya başvuruda bulunmak isteyen şehirlerimizin en geç 31 Ocak 2022 tarihine kadar Avrupa Komisyonunun sitesinde yer alan formu (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CNC-Pre-Registration) doldurması önem arz ediyor. Başvuracak olan şehirlerimizin/belediyelerimizin Avrupa Komisyonu tarafından belirlenmiş olan iki uygunluk ölçütünü karşılaması bekleniyor. Bunlardan ilki, çağrıya başvuracak il ve ilçe belediyelerinin nüfusunun en az 50 bin olması şartıdır. Ayrıca, Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmış olan Şehirler için Bilgi Kiti dokümanında, özellikle emisyonların azaltılması yönüyle önem teşkil eden 100 binin üzerinde nüfusa sahip belediyelerin tercih sebebi olduğu ifade edilmiştir. İkinci uygunluk ölçütü olarak ise başvuru sahibinin, 2030 yılı sıfır emisyon hedefine ilişkin motivasyona sahip olduğunu net bir şekilde ifade edebilmesidir.

Bu çerçevede, 100 İklim Nötr ve Akıllı Şehir Misyonu Niyet Beyanı Çağrısının odağında yer alan belediyelerimiz ve ilgili taraflara bilgilendirmelerde bulunmak üzere 24 Aralık 2021 Cuma günü saat 14.30'da Avrupa Birliği Başkanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Belediyeler Birliğinin üst düzey katılımlarıyla çevrim içi bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Kayıt için tıklayınız.

Benzer Haberler