misyonlar
  20 Aralık 2021

Avrupa Komisyonu tarafından 29 Eylül 2021'de başlatılan AB misyonları için yapılan çalışmalar kapsamında; “2021-2022 Misyonlar Çalışma Programı”, yapılan revizyonlar ile 15 Aralık 2021'de yayımlanmıştır. Misyonlar Çalışma Programına linkten ulaşabilirsiniz.

2030 yılına kadar küresel zorluklarla mücadele, sağlık, iklim ve çevre konularında iddialı hedeflere ulaşmak için Eylül ayında başlatılan AB Misyonları için toplamda 673,24 milyon avro ayrılmıştır. Avrupa ve ötesindeki insanların yaşamlarını iyileştirme hedefinde beş ana alanda çağrılar açacaktır:

  1. İklim Değişikliğine Uyum Misyonu, ekonomik olarak uygun olan büyük ölçekli yenilikçi sistemik çözümlerin risk değerlendirmelerinin, yol haritalarının ve uygulayıcıların geliştirilmesi de dahil olmak üzere, iklim değişikliğine uyum yolculuklarında bölgeleri ve toplulukları destekleme hedefindedir.
  2. Kanser Misyonu, kanser taraması ve erken teşhiste yeni yöntemler ve teknolojiler geliştirmek, kanser hastaları ve hayatta kalanların yaşam kalitesi ve öncelikleri için önlemler almak ve ayrıca kanserin gelişimi ve ilerlemesinde risk faktörlerinin ve sağlık belirleyicilerinin etkisini anlamak konuları üzerine çağrılar açmıştır.
  3. Okyanuslarımızın ve Sularımızın Restore Edilmesi Misyonu kapsamında deniz ve tatlı su ekosistemlerini ve biyolojik çeşitliliği eski haline getirmek, okyanus, deniz ve sulardan kaynaklanan kirliliği önlemek ve ortadan kaldırmak, sürdürülebilir, karbonsuz ve döngüsel bir Mavi Ekonomi yaratmak için çalışmaktadır.
  4. İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu, adil, sürdürülebilir, esnek ve iklim nötr şehirler için yeni kentsel planlama ve tasarım için çalışarak, kentsel hareketliliğin omurgası olarak toplu taşımanın yenilik potansiyelini açığa çıkaracak, pozitif temiz enerji bölgeleri yaratacaktır.

Açılan iki yeni çağrı, şehirlere iklim tarafsızlığına ulaşmaları için destek sağlayarak İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu'nun uygulanmasına katkıda bulunacaktır. Bu çağrılar kapsamındaki eylemler, kentsel planlama ve iklim açısından nötr şehirler için tasarım, sürdürülebilir kentsel hareketlilik, pozitif ve temiz enerji bölgeleri gibi çok çeşitli konuları kapsayacaktır.

  1. Avrupa için Toprak Sağlığı Misyonu, toprak sağlığı ve işlevleri için göstergeleri doğrulamak ve geliştirmek, toprak sağlığı ile beslenme ve güvenli gıda arasındaki bağlantıyı anlamak, yol haritalarındaki boşlukları belirlemek için çalışacaktır.

İlgili Dosyalar

 Yaklaşan Etkinlikler

AB Misyonları Bilgi Günleri 18 – 19 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenecektir. Detaylı bilgi ve program için için lütfen tıklayınız.

Geçmiş Etkinlikler

25 Kasım 2021’de gerçekleşen AB Misyonlarının Uygulanma Planı Lansmanı ve Şehirler Misyonunun İlgi Bildirimi Çağrısının sunumu gerçekleşmiştir. Bölgeler Komitesi ile ortaklaşa düzenlenen konferansın kayıtlarına linkten ulaşabilirsiniz.

 

Benzer Haberler