BEPA Event Turkey
  23 Eylül 2022

13-14 Eylül 2022 tarihinde Brüksel'de, Batteries Europe (Avrupa Bataryalar Ortaklığı)  tarafından Ufuk Avrupa Batarya İnovasyon Günleri  (Battery Innovation Days) Etkinliği hibrit formatta düzenlenmiştir. Batteries European Partnership (BEPA), Ufuk Avrupa bünyesindeki Bataryalar Avrupa Ortaklığının özel birimidir. Ortaklık; kamu tarafında Avrupa Komisyonu ve özel sektörde Avrupa Batarya Topluluğunun tüm ilgili paydaşlarını bir araya toplamıştır.  300’ün üzerinde fiziksel katılımcı ile 18 saat ve 12 oturumda gerçekleşen çeşitli Ağ Kurma ve Kokteyl oturumlarına da sahip olan etkinliğe TÜBİTAK’tan Küme 5 Mobilite Alanı Ulusal İrtibat Noktası A. İpek ÜÇÜNCÜ ve ülkemizden çok sayıda araştırmacı ve akademisyen katılım göstermiş ve uluslararası camiada bataryalar alanında çalışan çeşitli araştırmacılarla Ufuk Avrupa Programı kapsamında işbirlikleri kurma konusunda görüşmeler gerçekleşmiştir.

Etkinlikte gerçekleştirilen panellerde aşağıdaki konular öne çıkmıştır:

  • Avrupa’da endüstriyel üretimler konusunda tecrübeli batarya hücresi üretecek yerel tesislere ihtiyaç vardır.
  • Yenilenebilir enerji ve batarya depolama kapasitesinin, ham maddelerin işlenmesi ve esnekliğin artırılması önemlidir.
  • Battery2030+ projesi ile bataryalar için deneysel modelleme üzerine yolharitası oluşturulmaktadır. Projede Avrupada’da 24 ülkeden 100’ün üzerinde organizasyon yer almaktadır. Yol haritasının oluşturulması sürecinde, BATTERY 2030+ girişimini destekleyen 1000’in üzerinde paydaşlardan görüş alınmıştır.
  • Ufuk Avrupa Programında BEPA kapsamında sadece ortaklık üyelerine değil tüm araştırmacılarına katılımına açık çağrılar açılmakta olup projelerin sonuçları yol haritasını ileri götürecek çalışmalar yapılması ve sonuçların birleştirilmesi ve hangi batarya kimyalarına ne zaman ulaşabileceğimiz konusunda yol gösterici olacaktır.
  • Geri dönüştürülebilirdik sadece belirli kimyadaki malzemeler için uygun bir çözümdür.  İleride geri dönüştürülemeyecek malzemeler seçmek yerine nispeten daha ucuz alternatiflerin kullanılması ya da geri dönüşüme uygun kimyaların geliştirilmesi uygundur
  • Batarya pasaportu ileride tüm bataryalarda kullanımı zorunlu hale gelecek bir teknoloji olacaktır.
  • Avrupa’nın yeni ve kritik batarya ham maddelerinin çıkarılması ve kullanımı konusunda çalışmalarını hızlandırması gereklidir.

Benzer Haberler