built4people
  12 Ekim 2022  - 13 Ekim 2022

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında Ufuk Avrupa İnsan Odaklı Yapı Çevresi (Built4People) Ortaklığı 2022 çağrıları özelinde düzenlenecek olan Odak Grup Eğitimi (Karma Etkinlik) 12-13 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul Point Barbaros Otel’de gerçekleşecektir. 

İlgili Odak Grup Eğitim etkinliği, 24 Ocak 2023 tarihinde başvurulara kapanacak olan Built4People 2022 çağrılarına koordinatör veya iş paketi lideri olarak hazırlanan potansiyel katılımcıları hedefleyen iki günlük bir proje yazma eğitimi olma özelliğini taşımaktadır. 

Etkinlik ana kapsamda, “Yüksek enerji verimliliğine sahip ve iklim nötr Avrupa Birliği yapı stoğu” duruma katkıda bulunmayı amaçlayan aşağıdaki çağrılara odaklanacaktır:

  • HORIZON-CL5-2022-D4-02-01: Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built environment for climate adaptation (Built4People)
  • HORIZON-CL5-2022-D4-02-02: Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible regeneration of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses (Built4People)
  • HORIZON-CL5-2022-D4-02-03: Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation (Built4People)
  • HORIZON-CL5-2022-D4-02-04: Smart-grid-ready and smart-network-ready buildings, acting as active utility nodes (Built4People)
  • HORIZON-CL5-2022-D4-02-05: More sustainable buildings with reduced embodied energy/carbon, high life-cycle performance and reduced life-cycle costs (Built4People)

Odak Grup Etkinliğinin ilk gün oturumlarında, Built4People Ortaklığı için bağlam, vizyon, hedefler ve beklenen etkiler hakkında bilgi sağlayarak çağrıların içerikleri sunulacaktır. Etkinlik süresince Ufuk Avrupa alanında deneyimli tematik uzmanların yanı sıra, Avrupa İnşaat Teknoloji Platformu (European Construction Technology Platform – ECTP) davetli Genel Sekreteri de proje uygulama perspektiflerine ve bahsi geçen 2022 yılı açık çağrılarını detaylı bir şekilde inceliyor olacaktır. Etkinliğin ilk günü soru&cevap oturumu ile sonlanıyor olup, etkinliğin ikinci günü ise katılımcılar arası interaktif ekip çalışmalarının ve uzman & katılımcı bire bir danışmanlığının sağlanacağı son derece etkileşimli oturumlarla zenginleştirilmiştir.

Kayıt: Kaydınızı, takip eden ‘Google form’ dokümanı aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz:

https://docs.google.com/forms/d/1CQ7tKajzVYOWFC-7pOi9jh3PqRA3ndpG3PFKPHbL9gU

Etkinliğe fiziksel katılım için, kayıt işlemini (fiziksel) gerçekleştirmeniz ve e-posta yolu ile Proje ekibi tarafından onay bilgilendirmesini edinmiş olmanız gerekmektedir.

Etkinliği çevrim içi olarak takip etmek isteyen katılımcılarımızın ise, etkinliğe ön kayıt işlemini tamamlarken çevrim içi olarak başvuru gerçekleştirmiş olmaları gerekmektedir. Çevrim içi katılımı uygun bulunan ilgililerle, etkinliğe giriş için gerekli (Zoom giriş bilgileri) etkinlikten üç gün önce başvuru sahipleri ile e-posta yoluyla paylaşılıyor olacaktır. 

Daha fazla bilgi için; proje ekibiyle k.gungor@idi.ie ya da s.dogrusoz@idi.ie adresleri üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Etkinlikte görüşmek dileğiyle!

Benzer Haberler