fgt-19
  19 Temmuz 2022

Etkinlik, 18-19 Temmuz 2022 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumu TÜBİTAK, yürütücü kurumu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ‘Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi’ çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

İlk gün 60, ikinci gün 50 fiziksel katılımcı ve yaklaşık 100 katılımcının çevrim içi yer aldığı etkinlik, TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürlüğü Araştırma Altyapıları Ulusal İrtibat Noktası Sayın Hasan Burak Tiftik’in Ufuk Avrupa Çerçeve Programı’nı tanıtan açılış sunumları ile başlamıştır. Etkinlikte Yapay Zekâ, Veri ve Robotik Ortaklığı ve Grafen konuları için bağlam, vizyon, hedefler ve beklenen etkiler hakkında bilgiler verilerek bu konularda yer alan Küme 4: Dijital çağrılarının içeriklerinden bahsedilmiştir. Etkinlikte Ufuk Avrupa alanında oldukça deneyimli olan tematik uzmanlar Dimitris Papageorgiou ve Usman Wajid’in sunumları yanı sıra Robotik Ortaklığı ve Graphene Flagship kurumlarından davetli konuşmacılar da proje uygulama perspektiflerine ve bahsi geçen 2022 yılı açık çağrılarını detaylı bir şekilde incelemişlerdir.

Ufuk 2020 Programında Yapay Zekâ, Veri ve Robotik alanlarındaki başarılı bir projede görev alan Sayın Dr. Yavuz Emre Yağcı tecrübelerini katılımcılarımızla paylaşmıştır. Etkinliğin ikinci günü katılımcılar arası interaktif ekip çalışmalarının ve uzman & katılımcı birebir danışmanlığının sağlandığı oturumlar gerçekleştirilmiştir.

Çağrı Hakkında Genel Bilgi

Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki Küme 4, Dijital, Endüstri ve Uzay altında yer alan Robotik, Yapay Zeka ve 2-Boyutlu Malzemeler (Grafen) çağrılarına yönelik uluslararası proje konsorsiyumlarında yer almayı düşünen katılımcıları hedeflemektedir. Bu etkinlik özelinde Dijital, Endüstri ve Uzay Çalışma Programı’nın HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02 ve HORIZON-CL4-2022-HUMAN-02 kodlu, temel dijital, olanak sağlayan ve gelişen teknolojiler, sektörler ve değer zincirlerini geliştirmeye öncülük eden ve Avrupa'yı dijital olarak yönetilen döngüsel, iklim açısından nötr ve sürdürülebilir ekonomiye dönüştürmek; ve çalışanlar açısından daha esnek, kapsayıcı çağrı başlıkları incelenmiştir. 

Etkinlik kaydı, sunumlar ve daha fazla bilgi için Yardım Masası’nı ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Haberler