Bilgi Günü
  14 Nisan 2022

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumu TÜBİTAK, yürütücü kurumu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ‘Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi’ Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü 13 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

2021-2027 yıllarını kapsayan, 95,5 Milyar Avro ile dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa, 8. Çerçeve Programı olan Ufuk2020’nin devamı niteliğinde... Etkinlik kapsamında, programda meydana gelen değişiklikler ve yeni dönem ile ilgili gerekli tüm bilgiler uzmanlar tarafından sunuldu. Etkinlikte Ufuk Avrupa kapsamında yayımlanan Çalışma Programları’nın içeriğine dair bilgi paylaşımında bulunuldu ve katılımcılara çeşitli başarı hikâyeleri üzerinden pratik bilgiler verildi.

Etkinlikte 85 fiziksel ve 150 çevrim içi katılımcı yer aldı.

Etkinlikte gerçekleştirilen sunumlara  sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günleri

Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü etkinlikleri, Çerçeve Programları konusunda az deneyime sahip veya hiç deneyimi olmayan potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında bilgi edinmek isteyen deneyimli araştırmacıları da hedefleyen bir tanıtım etkinliği olarak öne çıkıyor.  Etkinlik, Ufuk Avrupa Stratejik Plan ve Çalışma Programları'nın önemli politika yönlerinin yanı sıra, Teklif Çağrıları, yeni Teklif Şablonları ve AB araştırma iş birliğine nasıl katılım sağlanacağı gibi konular hakkında pratik yaklaşımlar sunuyor.

Fiziksel ve çevrim içi katılımcıların yer alacağı bir sonraki Bilgi Günü etkinliğinin 11 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Etkinlik duyurusu ve kayıt için https://ufukavrupa.org.tr/tr sayfasını ve sayfada yer alan sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Benzer Haberler