HE Info Day1
  20 Eylül 2021

Genel Bilgi Günü, Çerçeve Programlarında az deneyime sahip olan veya hiç deneyimi olmayan potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında bilgi edinmek isteyen deneyimli araştırmacıları da hedefleyen bir tanıtım etkinliğidir. Bilgi Günü, Avrupa Birliği araştırma ve yenilik programı ve projeleri hakkındaki bütün bilgileri sizlere sunacaktır. Etkinlik, Ufuk Avrupa Stratejik Plan ve Çalışma Programları'nın önemli politika yönlerinin yanı sıra, Teklif çağrıları, yeni Teklif Şablonları ve AB araştırma iş birliğine nasıl katılım sağlanacağı gibi konuları hakkında pratik yaklaşımlarını da kapsamaktadır.

Benzer Haberler