info day 3
  16 Kasım 2021  - 16 Kasım 2021  /   Gaziantep

 

Genel Bilgi Günü, Çerçeve Programlarında az deneyime sahip olan veya hiç deneyimi olmayan potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında bilgi edinmek isteyen deneyimli araştırmacıları da hedefleyen bir tanıtım etkinliğidir. Bilgi Günü, Avrupa Birliği araştırma ve yenilik programı ve projeleri hakkındaki bütün bilgileri sizlere sunacaktır. Etkinlik, Ufuk Avrupa Stratejik Plan ve Çalışma Programlarının önemli politika yönlerinin yanı sıra, Teklif çağrıları ve yeni Teklif Şablonlarının içeriklerini; AB araştırma iş birliğine katılımın nasıl sağlanacağı gibi konular hakkında pratik yaklaşımlarını da kapsamaktadır. 

Etkinlikte gerçekleşecek oturumlar, katılımcıların Ufuk Avrupa Programı'nın temel kavramlarını ve destekleyici belgelerini anlamalarına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmış olup, katılımcıların bu programdan yararlanabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. 

Bilgi Günü etkinliği, 16 Kasım 2021 tarihinde Gaziantep Divan Otel’de, saat 10:00’da başlayıp, 16:00’da sona erecek şekilde gerçekleştirilecektir. 

Avrupa Komisyonu'na herhangi bir başvurunun İngilizce yapılması gerekliliğinden dolayı, etkinlik İngilizce olarak gerçekleşecektir. Etkinlikte tercüme hizmeti sağlanmayacaktır. Ayrıca etkinlikte, Türkçe olarak sorularınızı yöneltebilmeniz adına Türk uzmanlar da yer alacaklardır.

Ön Kayıt: Etkinliğe ön kaydınızı, takip eden ‘Google form’ dokümanı aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz:

https://docs.google.com/forms/d/1XeRmd7ain2kivfU0sLz2PdvTg-EaMxpGGBBiVzeHCR8/

Benzer Haberler