info day 2
  21 Ekim 2021

Etkinlik, Çerçeve Programlarında az deneyime sahip olan veya hiç deneyimi olmayan potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında bilgi edinmek isteyen deneyimli araştırmacıları da hedefleyen bir tanıtım etkinliği olarak gerçekleşti. Bilgi Günü kapsamında katılımcılara Avrupa Birliği araştırma ve yenilik programı ve projeleri hakkında bilgiler verildi. Etkinlik, Ufuk Avrupa Stratejik Plan ve Çalışma Programlarının önemli politika yönlerinin yanı sıra, Teklif çağrıları ve yeni Teklif Şablonlarının içeriklerini; AB araştırma iş birliğine katılımın nasıl sağlanacağı gibi konular hakkında pratik yaklaşımları da kapsadı. 

Benzer Haberler