Info Day-3
  16 Kasım 2021

Bilgi Günü kapsamında, Avrupa Birliği araştırma ve yenilik programı ve projeleri hakkında bilgiler verildi. Etkinlik, Ufuk Avrupa Stratejik Plan ve Çalışma Programlarının önemli politika yönlerinin yanı sıra, Teklif çağrıları ve yeni Teklif Şablonlarının içeriklerini; AB araştırma iş birliğine katılımın nasıl sağlanacağı gibi konular hakkında pratik yaklaşımlarını da kapsamıştır. 

Etkinlikte gerçekleşecek oturumlar, katılımcıların Ufuk Avrupa Programı'nın temel kavramlarını ve destekleyici belgelerini anlamalarına yardımcı olacak şekilde yapılandırılmış olup, katılımcıların bu programdan yararlanabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. 

Benzer Haberler