Info Day 4
  18 Ocak 2022

Genel Bilgi Günü, Çerçeve Programlarıyla yeni tanışan veya programda az deneyime sahip potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında bilgi edinmek isteyen deneyimli katılımcıları da hedefleyen bir tanıtım etkinliğidir. Bilgi Günü katılımcılara, AB araştırma ve yenilik programı ve projeleri hakkındaki bütün bilgileri sağlamıştır. Etkinlik; Ufuk Avrupa Programı özelinde hazırlanan “Stratejik Plan”, programın alt alanlarında yayımlanan “Çalışma Programları”, bu alt alanlardaki açık çağrılar, proje başvuru metni taslakları ve bu program kapsamındaki oluşturulacak Ar-Ge ve inovasyon işbirliklerine nasıl dahil olunacağı hakkında katılımcılarla bilgi ve tecrübe paylaşmayı amaçlamıştır. Etkinlikte gerçekleşecek oturumlar, katılımcıların Ufuk Avrupa Programı'nın temel kavramları ile programa başvuru yapmak için gerekli tüm belgeleri anlamalarına yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir. 

Benzer Haberler