cagri acilis
  24 Haziran 2021

Araştırma Altyapıları (Research Infrastructures) Alanı, AB Ufuk Avrupa Programı içerisinde Bilimde Mükemmeliyet bileşeni altında yer almaktadır. Alan kapsamında, Avrupa genelinde araştırma, inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi, araştırma altyapılarının inovasyon yetkinliğinin ve insan kaynağı niteliğinin artırılması, bilginin çoğaltılarak yayılması, uygulanması ve araştırma potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirilmesi hedeflemektedir.

Ufuk Avrupa Programı kapsamında, bilimsel önceliklerin yanı sıra küresel sorunlara çözümler sağlamak amacıyla çağrılara çıkılması hedeflenmekte olup, Araştırma Altyapıları Alanı 2021 yılı çağrıları 22 Haziran 2021 tarihi itibariyle fonlama ve ihale portalı üzerinden yayınlanmıştır.

Açılan çağrılarda yer alan konu başlıklarına ulaşmak için tıklayınız.

Açılan konu başlıkları genelinde aşağıdaki konularda araştırmacılara destek sağlanması planlanmaktadır.

  • Alanında dünya lideri Araştırma Altyapıları geliştirmek ve bu altyapıları câzibe merkezleri haline getirmek
  • Bütünleştirici faaliyetlerle, AB üyesi ülkelerde ve AB İlintili (Asosiye) ülkelerdeki yüksek kapasiteli araştırma altyapılarına daha geniş ve etkili uluslararası erişim ve hizmet verilmesini sağlamak
  • Kitlesel İşbirliği ve Avrupa Açık Bilim Bulutu (EOSC) ile uyum ve mevcut altyapıların kapasite artırımı
  • Dijital ikizler
  • Altyapı enstrümantasyonun geliştirilmesi

Benzer Haberler