B4P
  13 Ekim 2022

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumu TÜBİTAK, yürütücü kurumu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ‘Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi’ kapsamında 12-13 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. 45 fiziksel ve 50’den fazla çevrim içi katılımcının yer aldığı karma etkinlik, AB Çerçeve Programları Müdürü Sayın Çağrı Yıldırım’ın açılış konuşması ile başladı. Etkinlikte katılımcılara Built4People Ortaklığı (B4P) için bağlam, vizyon, hedefler ve beklenen etkiler hakkında bilgi verilerek çağrıların içerikleri sunuldu. 

Etkinliğin ilk gününe, B4P Ortaklığının arka planında önemli bir role sahip olan Avrupa İnşaat Teknoloji Platformu (European Construction Technology Platform – ECTP) Genel Sekreteri Alain Zarli katılım sağlamış ve B4P 2022 çağrısının ana detayları ile arka planı hakkında önemli noktalara değinmiştir. İlaveten, Sayın Zarli, söz konusu çağrıya Türkiye'den yapılacak başvuruların arttırılması ve güçlendirilmesine dair önerilerde de bulunmuştur. 

Aynı gün kapsamında, alanlarının önde gelen uzmanlarından olan Dimitris Papageorgiou ve Juan Manuel Espeche tarafından bahse konu çağrılar odağında detaylı bilgilendirmede bulunulmuş ve Ufuk Avrupa başvuru süreci ile proje hazırlık süreçlerine dair önemli hususlara dikkat çekilmiştir. Etkinliğin son günü ise gerçekleştirilen grup çalışmaları ile katılımcılar, B4P çağrısı özelinde proje hazırlama pratiği yapma fırsatına erişmişlerdir.

Built4People Çağrıları

24 Ocak 2023 tarihinde başvurulara kapanacak olan Built4People 2022 çağrıları koordinatör veya iş paketi lideri olarak hazırlanan potansiyel katılımcıları hedeflemektedir. Etkinlikte “Yüksek enerji verimliliğine sahip ve iklim nötr Avrupa Birliği yapı stoğu” alanına katkıda bulunmayı amaçlayan aşağıdaki çağrılara yer verilmiştir.

· HORIZON-CL5-2022-D4-02-01: Designs, materials and solutions to improve resilience, preparedness & responsiveness of the built environment for climate adaptation (Built4People)

· HORIZON-CL5-2022-D4-02-02: Solutions for the sustainable, resilient, inclusive and accessible regeneration of neighbourhoods enabling low carbon footprint lifestyles and businesses (Built4People)

· HORIZON-CL5-2022-D4-02-03: Sustainable and resource-efficient solutions for an open, accessible, inclusive, resilient and low-emission cultural heritage: prevention, monitoring, management, maintenance, and renovation (Built4People)

· HORIZON-CL5-2022-D4-02-04: Smart-grid-ready and smart-network-ready buildings, acting as active utility nodes (Built4People)

· HORIZON-CL5-2022-D4-02-05: More sustainable buildings with reduced embodied energy/carbon, high life-cycle performance and reduced life-cycle costs (Built4People)

Etkinlikte gerçekleşen sunumlara Yardım Masası kanalıyla erişebilirsiniz. Proje etkinlikleri için https://ufukavrupa.org.tr/tr sayfasını ve sayfada yer alan sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. 

Benzer Haberler