GIT_Banner
  18 Ocak 2022

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumu TÜBİTAK, yürütücü kurumu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında 14 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 150 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, TÜBİTAK Avrupa Araştırma Konseyi, Katılımın Genişletilmesi ve Avrupa Araştırma Alanı’nın Güçlendirilmesi Ulusal İrtibat Noktası Sayın Dr. Derya Dönertaş’ın açılış konuşması ile başladı. Dönertaş açılış konuşmasında, “Katılımın Genişletilmesi ve Mükemmeliyetin Yayılımı alanında Ar-Ge ve yenilik potansiyeli olan fakat Çerçeve Programlardaki çağrılarda daha az performans gösteren ülkelerin kapasitelerini artırmak, ulusal Ar-Ge ve yenilik ekosistemlerini geliştirmek için destekler verilmektedir. Türkiye’den de paydaşlarımız bu çağrılara  koordinatör olarak  başvuru yapabilmektedirler. Bu alandaki diğer çağrılarda daha çok Ar-Ge kapasitesinin artırılması amaçlanırken, Excellence Hubs çağrısında daha çok yenilik kapasitesinin artırılması amaçlanmakta, Widening ülkelerinden iki ülkenin Yenilik Ekosistemleri kurmaları istenmektedir. Katılımın Genişletilmesi ve Mükemmeliyetin Yayılımı çağrıları ile ilgili olarak bizlere ncpwidera@tubitak.gov.tr e-posta adresi kanalıyla ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe “Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kilit uzmanlarından Odysseas Spyroglou katılarak Katılımın Genişletilmesi ve Avrupa Araştırma Alanı’nın Güçlendirilmesi ile ilgili temel kavramlara değindi. Proje’nin Widening Tematik Uzmanı Grigoris Chatzikostas, Excellence Hubs çağrısının içerikleri, güçlü ortaklar oluşturma stratejileri, teklif yazma ve tekliflerin değerlendirilmesi, katılımcıların kendi projelerini en iyi şekilde hazırlamalarına yardımcı olacak bilgiler sağladı.

Excellence Hubs Çağrısı

Excellence Hubs çağrısı, bölgesel veya ulusal akıllı uzmanlaşma stratejileri doğrultusunda akademi, iş dünyası ve kamu kurum/kuruluşları arasında daha iyi bağlantılar kurarak, Widening ülkelerinde ve ötesinde yenilik ekosistemlerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Etkinlik eğitim materyallerine buradan, eğitimin kaydına buradan ulaşabilirsiniz. 

 

Benzer Haberler