WIDERA
  08 Ağustos 2022

Avrupa Araştırma Alanı (European Research Area (ERA))’nın amacı, AB genelinde araştırma, yenilik ve teknoloji için tek, sınırları olmayan bir pazar yaratmaktır.  Bu kapsamda Üye Ülkeler arasında Ar-Ge ve yenilik politikalarının uyumlaştırılması, hem işbirliklerinin hem de kıta çapında rekabetin artması amaçlanmaktadır. 2000 yılında ortaya atılan fikir, 2018 yılından itibaren 4 ana öncelik etrafında yeniden canlandırma sürecine girmiştir. Bu 4 ana öncelik:

 

1. Araştırma ve yenilik alanındaki yatırımlara ve reformlara öncelik verilmesi

2. Mükemmelliğe erişimin iyileştirmesi

3. Ar-Ge çıktılarının sosyoekonomik etkilere dönüştürülmesi

4. ERA’nın geliştirilmesi

 

WIDERA programının 3. Destinasyonu Yeni ERA önceliklerini güçlendirmek amaçlı çağrılar içermektedir.

 

“HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-44: Developing and piloting training on the practice of open and responsible research and innovation” çağrısında PATTERN akronimi ve “Piloting open and responsible Activities and Trainings Towards the Enhancement of Researchers Networks” başlığı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü,

 

“HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-70: Open schooling for science education and a learning continuum for all” çağrısında ICSEfactory akronimi ile Hacettepe Üniversitesi ve Önce Öğretmen Vakfı Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmaya hak kazanmıştır.

 

“HORIZON-WIDERA-2022-ERA-01-81: Support to the implementation of inclusive gender equality plans” çağrısında ise Kadir Has Üniversitesi BUDGET IT akronimli “Building Gender Equality through gender budgeting for Institutional Transformation” başlıklı projenin koordinatörü olarak fonlanmaya hak kazanmış, konsorsiyumda ayrıca Maltepe Belediyesi de yer almıştır. Bu projemiz TÜBİTAK Koordinatörlüğü Destekleme Programı tarafından da desteklenmiştir. 

 

 

 

Benzer Haberler