17 Temmuz 2023

Küme 2 2023 Yılı Çağrıları Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Ufuk Avrupa Programı, Küme 2 Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlarbileşeni altında yer alan 2023 yılı çağrılarına ilişkin başvuru sonuçları açıklanmıştır. 14 Aralık 2022 ve 14 Mart 2023 tarihleri arasında başvuruları açık kalan rekabetin yüksek olduğu 26 çağrı başlığı kapsamında 4293 kurum/kuruluş 398 proje ile rekabet etmiş ve 76 proje desteklenmiştir. Bu kapsamda, ülkemizden 1’i koordinatör 9 kuruluşumuzun yer aldığı 8 proje desteklenmiş,toplamda 1 748 131 Avro hibe alınmıştır.

Destek alan projeye ilişkin detaylar aşağıdadır:

 

DE-CONSPIRATOR -Detecting and Countering Information Suppression from A Transnational Perspective

“HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-02: Developing a better understanding of information suppression by state authorities as an example of foreign information manipulation and interference” çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede Özyeğin Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde 12 ortak yer almakta olup bu kapsamda, son yıllarda giderek artarak dijital iletişim araçlarında baskın hale gelen dış-destekli enformasyon manipülasyonu ve müdahalesi (FIMI) stratejilerinin 25 AB üye ve partner ülkede siyasi, sosyal ve toplumsal olaylara etkisini ölçmekte ve buna dönük mücadele stratejileri geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu projede Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Derneği – EDAM proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

R-Map - Mapping, understanding, assessing and predicting the effects of remote working arrangements in urban and rural areas

“HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-01: Remote working arrangements and their economic, social and spatial effects” çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 12 ortak yer almakta olup bu kapsamda, uzaktan çalışma düzenlemelerinin Avrupa'daki kentsel ve kırsal bölgeler arasındaki eşitsizlikler üzerindeki etkisinin analiz edilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu projede Koç Üniversitesi proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

SKILLS4JUSTICE -  SKILL PARTNERSHIPS FOR SUSTAINABLE AND JUST MIGRATION PATTERNS

“HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-03: Global Shortages and Skill Partnerships” çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 13 ortak yer almakta olup bu kapsamda, 5 AB ülkesindeki (Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, Litvanya) ve 6 AB üyesi olmayan ülkedeki (Türkiye, İngiltere, Norveç, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Etiyopya) beceri eksikliklerinin sistematik analizinin yapılması planlanmaktadır.

Söz konusu projede Ankara Üniversitesi, proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

INNOVATE -  Innovating to Enhance Dialogues on Migration Policies and Practices

“HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-04: Bridging the migration research to policy gap” çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 12 ortak yer almakta olup bu kapsamda, göç araştırmalarından politikaya geçişin çeşitlerinde, kapsamında, biçimlerinde ve etkilerinde değişik yapılmasının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.  

Söz konusu projede Süleyman Demirel Üniversitesi, proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

PLEDGE -  Politics of Grievance and Democratic Governance

“HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-04: The emotional politics of democracies” çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 15 ortak yer almakta olup bu kapsamda, siyasi şikayetlerin demokrasi karşıtı ve demokrasi yanlısı yörüngeleri hakkında yeni bir anlayış sunulması ve araçların ve uygulamaların birlikte ortaya konması amaçlanmaktadır. 

Söz konusu projede İstanbul Bilgi Üniversitesi, proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

CO3-  COntinuous COnstruction of resilient social COntracts through societal transformations

“HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-06: Democratic governance for times of disruptive changes to the social contract” çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 10 ortak yer almakta olup bu kapsamda, büyük toplumsal zorluklar, krizler ve anti-demokratik eğilimler karşısında siyasi ve sosyal dayanıklılık sergileyen daha demokratik, daha kapsayıcı ve daha açık bir toplumsal sözleşme modeli geliştirilmesi ve teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. 

Söz konusu projede İstanbul Bilgi Üniversitesi, proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

Express2 -  EXPRESS 2 SPECIFY AND PROTECT THE EU SOCIAL CONTRACT

“HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-06: Democratic governance for times of disruptive changes to the social contract” çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 11 ortak yer almakta olup bu kapsamda, AB'de yeni, daha demokratik, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplumsal sözleşmeye yönelik artan talebin çok disiplinli, disiplinler arası ve kesitsel bir perspektiften ele alınması planlanmaktadır.

Söz konusu projede Sabancı Üniversitesi, proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

TOURAL -  Multidimensional model of tourism verticals driving the sustainable balanced growth among rural & remote grids and urban clusters of rural regions, fostering macro-regional cooperation

“HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-05: Fostering socio-economic development and job creation in rural and remote areas through cultural tourism” çağrı başlığı kapsamında desteklenen projede 20 ortak yer almakta olup bu kapsamda, makro-bölgesel turizm işbirliğiyle güçlendirilmiş akıllı çok destinasyonlu ve çok boyutlu turizm olanakları bağlamında, aynı zamanda Avrupa Komisyonu Turizm Geçiş Yolu gerekliliklerini göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir kalkınmanın itici güçleri olarak kültürel ve yaratıcı turizme odaklanılacaktır.

Söz konusu projede Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, proje ortağı olarak yer almaktadır.

 

TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ufuk Avrupa Programı Türkiye koordinasyon ofisinde görev yapmakta olan Küme 2: Kültür, Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar kümesi Ulusal İrtibat Noktası olarak kuruluşlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

 

Benzer Haberler