imaj eğitim
  19 Haziran 2023

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamındaki Ufuk Avrupa Küme 3: Toplum için Sivil Güvenlik temalı eğitim 11 Temmuz 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleşecektir.

Karma etkinlik şeklinde düzenlenecek olan eğitim; sivil güvenlik alanında faaliyet gösteren araştırmacılar, yenilikçilik aktörleri, kuruluşlar ve paydaşlara yönelik olup eğitimin hedef kitlesi; devlet kurumları, kolluk kuvvetleri, acil durum hizmeti sağlayıcıları, sivil toplum kuruluşları, teknoloji geliştiriciler, sivil güvenlik ve dayanıklılığı artırmaya yönelik çalışan tüm ilgili Türkiye Araştırma Alanı aktörleri kapsamaktadır.

Etkinliğin hedefleri arasında aşağıdaki unsurlar yer almaktadır:

  • Ufuk Avrupa Küme 3 çağrılarında başvurucuları başarıya ulaştırılacak temel unsurlar hakkında bilgilendirme yapılması;
  • Ufuk Avrupa Küme 3 çağrıları kapsamında başarılı olabilecek projeler hakkında katılımcılara farkındalık kazandırılması;
  • Ufuk Avrupa Küme 3 2023 yılı çağrılarının geri planı hakkında bilgi sağlanması ve detaylı bir şekilde incelenmeleri (2023 çağrıları Çalışma Programı için tıklayınız);
  • Katılımcıların Küme 3’e proje başvurusunda bulunan paydaşları tespit etme ve etkileşimde bulunma konusunda bilgilendirilmeleri

Etkinliğe kayıt için https://docs.google.com/forms/d/1-YuWW-VzX0wUKUmfupFfO7I0NqFPoYc7uN5yfl_S-eQ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Etkinliğe kayıt sırasında katılım şeklinizi seçmeniz beklenmekte olup,  etkinliğe fiziksel olarak katılabilmeniz için (her kuruluştan en fazla bir kişinin fiziksel katılımı ön görülmektedir) başvurunuzun etkinlik sorumluları tarafından e-posta yolu ile onaylanması gerekmektedir. Etkinliğe fiziksel katılım kontenjanla sınırlandırılmış olup fiziksel katılım kabul e-postası almış kişilerin etkinliğe fiziksel olarak katılımlarına olanak sağlanacak ve katılımı onyalanan katılımcılara etkinlik yeri ve gündemi ile ilgili bilgiler iletilecektir. Etkinliğe yönelik başvurusunu çevrim içi olarak seçmiş ilgililere ise, etkinlikten üç (3) gün önce giriş bilgileri (Zoom yazılımı) e-posta yoluyla iletilecektir.

Daha fazla bilgi için lütfen Proje ekibinden Sn. Kemal Güngör k.gungor@idi.ie veya Sn. Selin Doğrusöz s.dogrusoz@idi.ie ile iletişime geçiniz.

Benzer Haberler