Ufuk Avrupa Küme 4 Dijital 2022 Çağrı Sonuçları Açıklandı!
  22 Temmuz 2022

Ufuk Avrupa Programı, Küme 4: Dijital 2022 yılı çağrı başvuru sonuçları açılanmıştır. Söz konusu başvurular neticesinde ülkemizden 4 ortağın yer aldığı 3 proje desteklenmiş olup toplamda 1 milyon 674 bin Avro hibe alınmıştır.

Destek alan projelere ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir:

 HORIZON-CL4-2022-DATA-01-02: "AI-enabled computing continuum from Cloud to Edge" çağrısı kapsamında sunulan;

DECICE (Device-Edge-Cloud Intelligent Collaboration framEwork) akronimli proje konsorsiyumunda 13 kuruluş yer almakta olup proje kapsamında Uç Bilişim (Edge Computing) ve Bulut Bilişim (Cloud Computing) için otomatik ve uyarlanabilir optimizasyon sağlayan bir yapı (Bilişsel Bulut: Buluttan Uç'a AI-etkin bilgi işlem sürekliliği) ve ilgili bileşenleri geliştirilecektir. Projede Türkiye’den:

  1. Marmara Üniversitesi
  2. BigTRI Bilişim A.Ş. ortak olarak yer almıştır.

HORIZON-CL4-2022-DATA-01-04: "Technologies and solutions for data trading, monetizing, exchange and interoperability (AI, Data and Robotics Partnership)" çağrısı kapsamında sunulan;

FAME (Federated decentralized trusted dAta Marketplace for Embedded finance) akronimli proje konsorsiyumunda 33 kuruluş yer almakta olup proje kapsamında Embedded Finans (EmFi) için benzersiz, güvenilir, enerji açısından verimli ve güvenli bir birleşik veri pazarı geliştirmek, dağıtmak ve küresel pazara sunmak hedeflenecek ve veri yönetimi, veri teknolojileri, veri ekonomisi ve dijital finans alanlarına odaklanan çalışmalar yürütülecektir. Projede Türkiye’den:

  1. TRAILBLU Yazılım A.Ş. ortak olarak yer almıştır.

HORIZON-CL4-2022-DATA-01-05: "Extreme data mining, aggregation and analytics technologies and solutions" çağrısı kapsamında sunulan;

EXA4MIND  (EXtreme Analytics for MINing Data spaces) akronimli proje konsorsiyumunda 9 kuruluş yer almakta olup proje kapsamında büyük ölçekli veri depolama sistemlerini ve güçlü işlemci altyapılarını bir araya getirerek yeni otomatik veri yönetimi, etkili veri işleme ve veri analizi yetenekleri sunacak olan bir Ekstrem Veri (Extreme Data) Platformu'nun oluşturulması amaçlanmaktadır. Projede Türkiye’den:

  1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ortak olarak yer almıştır.

Ufuk Avrupa Programı Türkiye Koordinasyon Ofisi olarak tüm kuruluşlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederiz.

Benzer Haberler