GIT
  18 Şubat 2022

Etkinlik, Ufuk Avrupa Küme 4 ve Akıllı Ağ ve Hizmetler Ortak Girişimi hakkında bilgi edinmek isteyen katılımcıları hedefleyen genel bir bilgilendirme etkinliği olarak, Çerçeve Programlarıyla yeni tanışan veya programda az deneyime sahip potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında bilgi edinmek isteyen deneyimli katılımcıları da hedeflemiştir. Etkinlikte, aşağıda yer alan Küme 4 Hedefleri’ne ait yaklaşımlara yer verilmiştir.

  • Dünya Lideri Veri ve Bilgi İşlem Teknolojileri (Cluster 4 Destinations: World Leading Data and Computing Technologies); Rekabetçilik ve Yeşil Mutabakata Uygunluk için Dijital ve Gelişen Teknolojiler (Digital and Emerging Technologies for Competitiveness and Fit for the Green Deal); 
  • Dijital ve Endüstriyel Teknolojilerin İnsan Merkezli ve Etik Gelişimi; (A Human-Centred and Ethical Development of Digital and Industrial Technologies);
  • Akıllı Ağ ve Hizmetler Ortak Girişimi (Smart Networks and Services Join Undertaking);
  • Kilit Dijital Teknolojiler Partnerlikleri (KDT Partnerships).

 

Benzer Haberler