NAG7
  18 Ekim 2021  - 20 Ekim 2021  /   Hybrid Event

TÜBİTAK tarafından, Sabancı Üniversitesi ve ARGEMİP iş birliği ile 18-20 Ekim 2021 tarihleri arasında Ufuk Avrupa Küme 5 İklim, Enerji ve Mobilite Uluslararası Ağ Kurma çevrim içi etkinliği düzenlenecektir. Etkinlik, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilecektir.
Türkiye’de ve Avrupa’da faaliyet gösteren sanayi temsilcileri, KOBİ’ler ve araştırmacılar için ideal bir platform niteliği taşıyan etkinlik sayesinde katılımcılar, sahip oldukları ağlarını genişletme ve Küme 5 kapsamındaki hâlihazırda açık olan veya yakın bir zamanda açılacak olan çağrılar hakkında detaylı bilgiye ulaşma imkânına erişecektir. Etkinlik süresince, potansiyel ortaklıkların ve fırsatların değerlendirilebilmesi amacıyla talep eden katılımcılar proje fikirlerini “pitching” oturumları esnasında sunabilecektir. Ayrıca, etkinlik kapsamında, katılımcılara olası proje ortaklıkları hakkında görüşmelerde bulunabilecekleri birebir toplantı imkânı da sağlanacaktır
Detaylı bilgi için: https://horizon-europe-cluster-5.b2match.io/

Benzer Haberler