MSCA
  14 Kasım 2022

Etkinlik, MSCA Değişim Programı (SE) 2022 çağrısı kapsamında katılımcılara detaylı bilgi sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Doktora Ağları (Doctoral Networks), Doktora Sonrası Burslar (Post-doctoral Fellowships) ve COFUND gibi diğer MSCA çağrıları hakkında da bilgilendirmeler yapılmıştır. MSCA Değişim Programı (SE) çağrısı tüm araştırma alanlarına açık olduğundan; bu etkinlik aracılığıyla tüm araştırmacılar ve araştırma kuruluşları mevcut ve gelecekteki MSCA çağrıları hakkında bilgilendirilmişlerdir. MSCA Değişim Programına,dünyanın dört bir yanından akademik ve akademi dışındaki (KOBİ’ler de dahil olmak üzere) farklı sektörlerden kuruluşlara hitap etmektedir. Program kapsamında, konsorsiyum ortakları arasında bilgi dolaşımını kolaylaştıran Araştırma ve İnovasyon (R&I) personelinin uluslararası, sektörler arası ve disiplinler arası dolaşımı (kurumlar arası hareketliliği) için destek sağlanmaktadır. Etkinlik oturumları; farklı sektörlerden başarı hikâyeleri, MSCA alanında hakemlik yapan bir hakemimizin değerlendirmeleri ve fikri mülkiyet hakları alanında bilgi sunumlarını içermiştir. Katılımcılara, 14 Kasım 2022 tarihini takip eden iki hafta boyunca MSCA Türkiye Ulusal İrtibat Noktaları ve Türkiye’den muhtemel proje ortakları ile çevrimiçi platformda bire bir (b2match aracılığı ile) görüşme fırsatı sunulacaktır. 

Benzer Haberler