değişim programı
  05 Temmuz 2022

Ufuk Avrupa Programı’nın Bilimsel Mükemmeliyet bileşeni altında yer alan Marie Sklodowska-Curie Alanı (MSCA), Değişim Programı (SE) kapsamında yapılan 2021 yılı başvurularından, 4 Türk kuruluşunun koordinatör, 11 Türk kuruluşunun ortak olarak yer aldığı 7 farklı proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.

Desteklenen projeler, ulusal koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Ufuk Avrupa Programı kapsamında, AB Komisyonundan toplamda 1,876,800 Avro hibe almıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından koordine edilen ve Türkiye’den Marmara Üniversitesi ve Wearonics Teknoloji Limited Şirketi’nin de ortak olduğu RETEX projesi kapsamında İtalya, Hollanda, Estonya, Avustralya, Birleşik Krallık, Belçika ve Romanya’dan elektronik tekstil sektöründen farklı kurumlarla yenilenmiş pamuk üretimi üzerine personel değişimi gerçekleştirilecektir.

Yine İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından koordine edilen SMARTWASTE isimli projede Türkiye’den Marmara Üniversitesi ve Akıllı Tekstil ve Sanayi Ltd. Şirketi’ne ek olarak İtalya, Hollanda, Almanya, Polonya ve Birleşik Krallık’tan toplam 10 ortakla birlikte tarımsal ve doğal atık materyallerden akıllı tekstil üretimi üzerine personel değişimi gerçekleştirilecektir.

Aynı çağrıda, Ege Üniversitesi’nin koordine ettiği VILLAGE isimli projede Türkiye’den EMODA Yazılım ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Ltd. Şirketi’ne ek olarak Malta, İrlanda, Slovenya, Letonya, Azerbaycan, İspanya ve Yunanistan’dan toplam 10 ortağın katılımı ile küresel mühendislik eğitim sistemleri geliştirmek adına görsel yenilikçi öğrenme laboratuvarları kurulması kapsamında araştırmalar yürütülecektir.

Türkiye’den Bürotime firması tarafından koordine edilen Bio-Acouis isimli projede Türkiye’den Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Kastamonu Entegre Ağaç ve Sanayi Anonim Şirketi’ne ek olarak İtalya, Avusturya ve Belçika’dan katılan ortaklar arasında personel değişimi sağlanarak gelişmiş akustik uygulamalara biyolojik temelli çözümler aranacaktır.

Marmara Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı, İsveç tarafından koordinasyonu sağlanan MOCCA isimli projede Orta Asya’da çok düzeyli yolsuzluğun etkileri üzerine araştırmalar yürütülecektir.

Ankara Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı, İtalya tarafından koordine edilecek MX-MAP isimli projede yüksek boyutlu bağışıklık haritalamasının biyomedikal uygulamaları üzerine personel değişimi yoluyla araştırmalar yürütülecektir.

Birleşik Krallık tarafından koordine edilecek Micro-FloTec isimli projede, Sabancı Üniversitesi’nin de katılımıyla yüksek performans ve düşük enerji tüketimi yoluyla gelişmiş mikro ölçekli akım ve ısı transferi alanında araştırmalar yürütülecektir.

MSCA - Değişim Programı 2021 yılı çağrısına Türkiye’den 12 projede toplamda 26 kurum/kuruluş koordinatör ve ortak olarak başvuru yapmıştır. Bu başvurulardan 7 tanesi Türk kuruluşların koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiştir.

Çağrı kapsamında tüm Avrupa'dan yapılan toplam 209 başvurudan 67 tanesi 68 Milyon Avro ile fonlanacaktır.

MSCA - Staff Exchanges, asgarî ve azamî deneyim şartı olmadan, her seviyeden araştırmacının kurumunu terk etmeden katılabileceği bir değişim programıdır. Değişim Programı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlar aracılığıyla Türkiye ile Avrupa içinden ve dışından ülkeler arasında gerçekleştirilecek araştırma personeli, teknik ve idarî personel değişimi yoluyla sektörler (akademi / sanayi) ve ülkeler arası bilgi, teknoloji ve tecrübe transferinin sağlanması hedeflenmektedir. Söz konusu programa ait 2022 yılı çağrısı 6 Ekim 2022 tarihinde açılacak, 8 Mart 2023 tarihinde kapanacaktır. 

 

Benzer Haberler