Ufuk Avrupa 2023-2024
  07 Aralık 2022

6 Aralık 2022 itibariyle Ufuk Avrupa Programı 2023-2024 Dönemi Çalışma Programı Komisyon tarafından resmi olarak onaylandı. Bu kapsamda yaklaşık 13,5 Milyar Avro ile çevre, enerji, dijital ve jeopolitik zorluklara yönelik çığır açan çözümler bulacak araştırmacı ve yenilikçiler desteklenecektir.

Toplamda 95,5 Milyar Avro bütçesi olan araştırma ve yenilik programı Ufuk Avrupa’nın bir parçası olan bu yeni dönem AB'nin iklim hedeflerine ulaşmasına, enerji direncinin artırılmasına ve temel dijital teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. Ayrıca ekonomik dayanıklılığı artırmak ve COVID-19 salgınından sürdürülebilir bir iyileşmeye katkıda bulunmak için hedeflenen eylemleri ele alacaktır. Avrupa genelinde araştırmacıların ve yenilikçilerin daha geniş katılımı, daha fazla hareketlilik ve birinci sınıf araştırma altyapıları için finansman dahil olmak üzere daha güçlü bir Avrupa araştırma ve yenilik ekosistemine ulaşılmasına yardımcı olacaktır.

İklim Eylemleri ve Dijital Dönüşüm

5,67 Milyar Avro (çalışma programı bütçesinin %42'sinden fazlası), temel iklim eylemi hedeflerine ulaşmaya, sera gazı emisyonlarını azaltmak için yenilikçi çözümler bulmaya ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya adanmıştır. Biyolojik çeşitliliğin desteklenmesine 1,67 Milyar Avro katkıda bulunacaktır. Temel dijital teknolojilerin geliştirilmesi ve bunların hayata entegrasyonunun teşvik edilmesi de dahil olmak üzere dijital dönüşümü 4,5 Milyar Avro'nun üzerinde destekleyecektir. Yeşil dönüşümün faydalarını insanların günlük yaşamlarında ve yaşam alanlarında göstermeyi amaçlayan New Europe Bauhaus'a da kapsamlı destek sağlanacaktır.

Güvenli, Emniyetli ve Dayanıklı bir Avrupa

REPowerEU Planı doğrultusunda temiz enerji geçişini hızlandırmak ve Avrupa'nın enerji bağımsızlığını artırmak için yaklaşık 970 Milyon Avro yatırım yapılacaktır.

2023 Çalışma Programı, NextGeneration EU'dan Avrupa'nın COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik ve sosyal zarardan kurtulmasına yönelik 1 Milyar Avro'yu aşan yatırımları yönlendirecektir. Ayrıca, pandemiye hazırlıklı olmayı geliştirmek ve acil sağlık durumlarına müdahale etmek için araştırma ve yeniliği 336 Milyon Avro ile desteklemektedir. Bu, Avrupa Sağlık Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kurumu'nun (European Health Emergency Preparedness and Response Authority, HERA) hedefleri ile uyumludur. Ayrıca, AB direncini güçlendirmek için fiziksel ve siber tehditlere karşı kritik altyapıları destekleyecektir.

Küresel Zorluklar Küresel Çözümler Gerektirir

Ufuk Avrupa Programı 2023-2024 Dönemi Çalışma Programı, yenilenebilir enerjiler, gıda sistemleri, küresel sağlık, çevresel gözlemler ve daha fazlasındaki uluslararası girişimleri desteklemeye ve güçlendirmeye yönelik eylemleri kapsamaktadır. "Afrika Girişimi" üzerine kuruludur ve Akdeniz için Birlik ile geliştirilen yeni araştırma ve yenilik gündemine yanıt veren yeni "Akdeniz Girişimi"ni başlatmaktadır.

Çin ile işbirliğine ilişkin çalışma programı, Gıda, Tarım ve Biyoteknoloji ile İklim Değişikliği ve Biyoçeşitlilik alanlarındaki iki öncü araştırma girişimi aracılığıyla küresel zorlukların üstesinden gelmeye odaklanacaktır. Uluslararası işbirliğine açıklık, özellikle AB'nin açık stratejik özerkliğini ve teknolojik liderliğini ve rekabet edebilirliğini teşvik etmek için stratejik alanlarda AB çıkarlarını koruma ihtiyacı ile dengelenmektedir.

AB Misyonları

2023'te beş AB Misyonuna 600 Milyon Avro'dan fazla yatırım yapılacaktır. Örneğin yerel ve bölgesel makamların iklimle ilgili risklerle yüzleşmek için daha hazırlıklı olması, en az 25 000 km serbest akan nehirlerin restorasyonu, 100 şehirle İklim Şehri Sözleşmeleri, toprak izleme programlarının yaygınlaştırılması veya minimal invaziv tanısal kanser müdahalelerinin optimize edilmesi konularında araştırma ve yeniliği destekleyecektir. Komisyon, misyonların diğer finansman kaynaklarından katkı toplamasını ve 2023'ün sonunda Ufuk Avrupa’dan yapılan yatırımları geride bırakan genel bir yatırım düzeyine ulaşmasını beklemektedir.

Sonraki Adımlar

İlk çağrılar, 7 Aralık 2022'de AB Fonlama ve İhale Portalı'nda açılacaktır. Potansiyel başvuru sahiplerini hedefleyen Ufuk Avrupa Bilgilendirme Günleri, 6 Aralık 2022 ile 16 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Öncesinde

Ufuk Avrupa Programı 2023-2024 Dönemi Çalışma Programı, Ufuk Avrupa’nın Mart 2021'de kabul edilen 2021-2024 Stratejik Planına dayanmaktadır. Paydaşlar, Üye Devletler ve Avrupa Parlamentosu ile birlikte oluşturulmuştur. 1 Aralık'ta Komisyon, AB'nin ‘Horizon’ araştırma ve yenilik programları 2014-2027'nin geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında şimdiye kadar gerçekleştirilen ve 12 hafta boyunca açık kalacak en büyük kamuoyu istişaresini başlatmıştır. Bu istişareden çıkacak sonuçlar Ufuk 2020'nin nihai değerlendirmesine, Ufuk Avrupa’nın ara değerlendirmesine ve Ufuk Avrupa Stratejik Planı 2025-2027'nin hazırlıklarına zemin hazırlamaya katkıda bulunacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

Bu haber Komisyon’un yaptığı Basın Açıklamasından alınmıştır.

Ufuk Avrupa Programı 2023-2024 Dönemi Çalışma Programı

Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten sorumlu Komisyon Üyesi Mariya Gabriel'in videosu

Ufuk Avrupa Bilgi Formları

Ufuk Avrupa

Ufuk Avrupa Stratejik Planı

Fonlama ve İhale Portalı – fonlama fırsatları

Benzer Haberler