hhhhh
  29 Kasım 2022

Ufuk Avrupa Programı 2023-2024 Dönemi Çalışma Programlarının taslak versiyonları Avrupa Komisyonu’nun sitesi üzerinden erişime açılmıştır. 
Söz konusu çalışma programlarına ilişkin resmi onay süreci devam ettiğinden, taslak dokümanlarda yer alan bilgiler ile resmi versiyon yayınlandığında farklılıklar olması ihtimal dahlindedir. Bu sebeple, bahse konu Çalışma Programları, Komisyon tarafından ilgililere ön bilgilendirme/izlenim sunmak amacıyla yayınlanmış olup resmi verisyonda değişiklik olması durumunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. 
Çalışma Programlarının nihai halleri resmi onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından Horizon Europe resmi sitesi ve Funding and Tenders Portal’ı üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. 

Konuya ilişkin daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 
Resmi onay sürecinin tamamlanmasının akabinde Çalışma Programları buradan yayınlanacaktır
 

Bir adım öncesi;

  • AB Çerçeve Programları, AB’ye üye ve aday olan ülkeler arasında ortak bir bilim-teknoloji politikasının oluşturulması fikriyle ortaya çıkmış olan AR-GE ve İnovasyon faaliyetlerini (yatırım odaklı projeler kapsam dışındadır) desteklemek üzere kurulmuş olan özel bir fonlama mekanizmasıdır. 2021 yılı itibariyle ise söz konusu programın 2021-2027 dönemini kapsayan dokuzuncu faslına yani Ufuk Avrupa’ya geçiş yapılmıştır. Söz konusu programa, AB üye ve aday ülkelerin yanı sıra birlik sınırları dışında bulunan diğer ülkeler de Asosiye Ülke statüsüyle dahil olabilmektedir. Türkiye Programa, Asosiye Ülke unvanı ile katılım sağlamakta olup TÜBİTAK ise Ulusal Koordinasyon Ofisi (UKO) olarak bu kapsamdaki faaliyetleri yürütmektedir. 

 Taslak Çalışma Programları*

-    Ufuk Avrupa Çalışma Programı (2023-24) - Genel tanıtım (taslak)
-    Ufuk Avrupa Çalışma Programı (2023-24) - AB Misyonları (taslak)
-    Ufuk Avrupa Küme 1 Çalışma Programı (2023-24) - (taslak)
-    Ufuk Avrupa Küme 2 Çalışma Programı (2023-24) - (taslak)  
-    Ufuk Avrupa Küme 4 Çalışma Programı (2023-24) - (taslak)
-    Ufuk Avrupa Küme 5 Çalışma Programı (2023-24) - (taslak)
-    Ufuk Avrupa Küme 6 Çalışma Programı (2023-24) - (taslak)
-    Ufuk Avrupa Avrupa İnovasyon Ekosistemleri Çalışma Programı (2023-24) - (taslak)
-    Ufuk Avrupa MSCA Çalışma Programı (2023-24) - (taslak)
-    Ufuk Avrupa Altyapılar Çalışma Programı (2023-24) - (taslak)  
-    Ufuk Avrupa WIDERA Çalışma Programı (2023-24) - (taslak)
-    Ufuk Avrupa Çalışma Programı (2023-24) - Ekler (taslak)

* Küme 3 Çalışma Programı hâlihazırda yayınlanmamıştır.

Benzer Haberler