pv partnership
  31 Temmuz 2023

Bilindiği üzere, Ufuk Avrupa Programı Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet bileşeni altında kümelenmiş olan tematik alanlar mevcut olup bunlardan bir tanesi de Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite’dir. Kümelerin işleyiş metodolojisi temelde Çalışma Programlarına dayalı olup aynı zamanda Avrupa Komisyonu’nun belirlemiş olduğu spesifik alanlarda da çeşitli Ortaklıklar ihdas edilmiştir.

Halihazırda, bahse konu bileşen altında Komisyon tarafından 49 Ortaklık devreye alınmış olup, bunlardan 13 tanesi Küme 5 ile etkileşim ve bağlantı halinde olanlardır.

Konuya ilişkin olarak sitemizdeki Küme 5 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa Komisyonu tarafından 17 Temmuz’da kamuoyu ile paylaşılan açıklamada, Ufuk Avrupa Programının devamında başlatılacak olan yeni Ortaklık yapılarına ilişkin hazırlıkların başlatıldığı bilgisi verilmiştir.

Bu kapsamda, açılacak yeni ortaklıklara ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, halihazırdaki bu Ortaklıkların bir portfolyo olarak öneri aşamasında olduğu ve bilahare AB Üye Devletler ve Ufuk Avrupa Programı Asosiye Ülkelerinin görüş ve değerlendirmeleri doğrultusunda müdahaleye uğrayabileceği bildirilmiştir.  Ortaklıkların nihai portföyü 2025-2027 Ufuk Avrupa Programı Stratejik Planının resmileştirilmesiyle devreye alınmış olacaktır.

Bu kapsamda, 2025 yılı itibariyle devreye alınması beklenen enerji alanı ile ilgili ortaklık yapısı ise Solar Photovoltaic (Solar PV) olmuştur.

Ortak Programlama Ortaklığı (co-programmed partnership) olarak hayata geçirilmesi planlanan Solar Photovoltaic Ortaklığı kapsamında, PV değer zincirinin tamamında inovasyon ekosistemini desteklemek üzere araştırma ve yenilik faaliyetlerinde endüstriyel katılımın teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bahse konu ortaklığın aynı zamanda, EU Solar PV Industry Alliance'ın Ar-Ge ayağını da temsil etmesi planlanmaktadır.

Bilindiği üzere, enerji geçişini artırmak, hızlandırmak ve Avrupa Stratejik Enerji Teknoloji Planı'nın (SET Planı) uygulanmasını desteklemek amacıyla AB ulusal finansman organlarını bir araya getiren, Clean Energy Transition Partnership Ortaklığı (CETPartnership) bulunmaktadır. Bahse konu ortaklığın kuruluş gerekçesi olarak yenilenebilir enerji alanında endüstri ile herhangi bir ortaklık bulunmaması gösterilmiş ve bu sayede endüstri ile araştırma toplulukları arasındaki sinerjinin daha da artırılmasının hedeflendiği belirtilmiştir. Solar PV Ortaklığının, CETPartnership, Avrupa Teknoloji ve İnovasyon Platformu’na (ETIP) katılımı ve katkısı beklenmektedir. Ayrıca, Build4People Ortaklığı, Clean Hydrogen JU Ortaklığı, Made ine Europe Ortaklığı ve Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) çeşitli KIC’leri ile potansiyel sinerjilerin oluşturulması da beklenmektedir.

Ortaklığa ilişkin daha detaylı bilgi alabilmek için buradaki dokümanın 50. Sayfasına bakabilirsiniz.

Teknolojik odak açısından, Ortaklığın aşağıdaki hususları kapsaması beklenmektedir:

  • Tüm PV değer zinciri boyunca gelecek nesil PV hücreleri ve modül teknolojileri (örn. kristalin Si teknolojisi, ince film, perovskitler vb.): örneğin, c-Si teknolojileri için, polisilikon'dan ingot'a, wafer'a, hücreye ve modüllere ileri üretim süreçleri.
  • Yenilenebilir enerji potansiyelinin diğer ekonomik sektör ihtiyaçları ve biyoçeşitlilikle sinerji içinde en uygun şekilde kullanılması için yenilikçi PV uygulama alanlarının ortaya çıkması (örn. tarım-PV, bina entegre PV, yüzen PV)
  • PV'nin esnek enerji üretim sistemlerine entegrasyonu.
  • PV sistemlerinindöngüsel tasarım, geri dönüşüm, bakım ve ömrü sonunda yönetimi.
  • Sonraki nesil PV çözümlerinin gösterilmesi ve ölçeklendirilmesi için olanak sağlayan teknolojiler ve araçlar.

Ortaklıkta Kimlerin Olması Bekleniyor?

  • Ortaklık, Avrupa Birliği'ndeki fotovoltaik araştırma ve endüstri arasındaki işbirliğini teşvik etmek ve değer zinciri boyunca beceri gelişimini desteklemek için bir Kamu-Özel Ortaklığı olacaktır.
  • Endüstri tarafında, ham madde ve ileri malzemeleri, ileri imalatı, yenilikçi uygulamaları (tarım, binalar, araçlar vb. ile entegrasyonu) ve geri dönüşümü içeren güneş fotovoltaik değer zincirinden ana paydaşların dahil olması beklenmektedir.
  • Somut olarak, bu endüstri ve araştırma birliklerinin temsilcilerini (örneğin, SolarPower Europe, ETIP PV vb.) içermesi gerekecektir.
  • SolarPower Europe ve ETIP PV tarafından temsil edilen PV endüstrisi paydaşları,
  • Şu aşamada, ortaklıkta endüstri (ve araştırma) tarafı SolarPower Europe (SPA) ve ETIP PV tarafından temsil edilecektir.

Ufuk Avrupa Programı enerji alanı ile ilgi soru ve değerlendirmelerinizi ncpenergy@tubitak.gov.tr adresi üzerinden bizlere iletebilirsiniz.

Benzer Haberler