Resim
  15 Eylül 2022  - 16 Eylül 2022

Etkinlik, 15-16 Eylül 2022 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumu TÜBİTAK, yürütücü kurumu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi” bünyesinde 100’ün üzerinde kişinin çevrim içi ve 60 kişinin fiziksel katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Müdürü Sayın Çağrı Yıldırım açılış konuşmasında, “Ufuk 2020’de Türkiye–Faz II Teknik Destek Projesi” nin ana amacının Türkiye’nin, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon alanlarında kapasitesini güçlendirmek ve Türkiye’den paydaşların Ufuk2020 ve Ufuk Avrupa Programları’na katılımını artırarak Türkiye Araştırma Alanı’nın (TARAL) Avrupa Araştırma Alanı’yla entegrasyonunu en üst seviyeye çıkarmak olduğunu belirtti. Bu amaca ulaşmak için projenin ilk fazında edinilen bilginin ülke içi yayılımının sürdürülmesi ile beraber, TARAL’a yönelik çeşitli eğitimler düzenlenmesi, proje belgeleri ve çevrim içi araçlar hazırlanması yoluyla bilginin ülke içi yayılımının artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Etkinlikte, “Ufuk 2020’de Türkiye–Faz II Teknik Destek Projesi” nin takım lideri Sayın Odysseas Spyroglou katılımcıları interaktif sunumuyla Ufuk Avrupa Programı stratejik planı, proje yönetimi araçları ve uygulama aşamaları, ara ve nihai raporlama, projelerin yasal ve finansal süreçleri hakkında bilgilendirdi. Fikri Mülkiyet Hakları, Yasal ve Finansal Konular Uzmanı Sayın Vangelis Argoudelis, Ufuk Avrupa Programı hibe sözleşmesi ve konsorsiyum anlaşması hazırlık ve imza süreçleri, projelerin finansal yönetimi, proje kapanışı ve finansal denetim süreçleri konularının temel konseptleri hakkında sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğe Lande firmasından Sayın Çağatay Yılmaz katılarak firmanın AB Çerçeve Programlarında yürüyen başarılı projelerinden hareketle, katılımcılarla projelerinin hazırlık, raporlama ve yürütülmesi süreçlerindeki bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Etkinlikte gerçekleşen sunumlar linkten ulaşabilirsiniz.

Benzer Haberler