Ufuk Avrupa Programı Fikri Mülkiyet Hakları, Yasal ve Finansal Konular Kapsamında Proje Teklifi Hazırlama Eğitimi Düzenlendi
  09 Aralık 2021

Etkinlik, 7-8 Aralık tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumu TÜBİTAK, yürütücü kurumu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi” bünyesinde 100’ün üzerinde kişinin çevrim içi ve 45 kişinin fiziksel katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi’nde Yasal ve Finansal konulardan sorumlu Ulusal İrtibat Noktası olarak görev yapan Sayın Gürsel Fırat Gedikli açılış konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, ana yararlanıcısının TÜBİTAK ve sözleşme makamının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olduğu, Rekabetçi Sektörler Programı altında yürütülen “Ufuk 2020’de Türkiye–Faz II Teknik Destek Projesi” nin ana amacının Türkiye’nin, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon alanlarında kapasitesini güçlendirmek ve Türkiye’den paydaşların Ufuk2020 ve Ufuk Avrupa Programları’na katılımını artırarak Türkiye Araştırma Alanı’nın (TARAL) Avrupa Araştırma Alanı’yla entegrasyonunu en üst seviyeye çıkarmak olduğunu belirtti. Bu amaca ulaşmak için projenin ilk fazında edinilen bilginin ülke içi yayılımının sürdürülmesi ile beraber, TARAL’a yönelik ağ oluşturma etkinlikleri, genel ve odak grup eğitimi gibi çeşitli eğitimler düzenlenmesi, proje belgeleri ve çevrim içi araçlar hazırlanması yoluyla bilginin ülke içi yayılımının artırılması hedeflendiğini ifade etti.

Etkinlikte, projenin Fikri Mülkiyet Hakları, Yasal ve Finansal konulardan sorumlu kilit uzmanı Sayın Odysseas Spyroglou katılımcıları interaktif sunumuyla Ufuk Avrupa Programı İdari ve Finansal Süreçleri hakkında bilgilendirdi. Fikri Mülkiyet Hakları, Yasal ve Finansal Konular uzmanı Sayın Arife Yılmaz Topal, Ufuk Avrupa Programı Yasal Belgeleri, Fikri Mülkiyet ve Fikri Mülkiyet Hakları konularının temel konseptleri hakkında sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğe FARPLAS’ı temsilen katılan Fon Geliştirme ve Proje Sorumlusu Sayın Emre Elmas ise, FARPLAS’ın AB Çerçeve Programlarında yürüyen projelerinden hareketle, katılımcılarla Ar-Ge projelerinde Fikri Mülkiyet konusu hakkındaki bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Etkinlikte gerçekleşen sunumlar, etkinlik kaydı ve daha fazla bilgi için, https://th2020.zendesk.com/hc/en-us/articles/4410237045650-IPR-Legal-and-Financial-Training-on-Proposal-Preparation-Submission-ve https://ufukavrupa.org.tr/tr  adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Haberler