resss
  11 Şubat 2022

Ufuk Avrupa İklim Değişikliğine Uyum Misyonu ile İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu odağında düzenlenen Uluslararası Ağ Kurma Etkinliği, yurtiçinden ve yurtdışından paydaşların katılımı ile 10 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu etkinlik,  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının ise TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında çevrim içi olarak hayata geçirilmiştir. 

Ufuk Avrupa Programı Türkiye Ulusal İrtibat Noktası Koordinatörü ve TÜBİTAK Temsilcisi Sayın Serhat Melik’in açılış konuşması ile başlayan etkinlikte, akademi, sanayi ve yerel yönetimlerden 400’e yakın katılımcıya bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Sayın Melik, konuşmasında, AB perspektifiyle Misyonların önemine değinmiş ve iklim nötrlüğe geçişte ayrılmaz bir parça olarak değerlendirilen Şehirlerin, Misyonlar nezdindeki rolünün altını çizmiştir. Akabinde, CARTIF kuruluşundan Sergio Sanz Hernanoda ve CERTH (Centre for Research and Technology-Hellas) kurumundan Anastasos Karakostas tarafından sırasıyla İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu ve İklim Değişikliğine Uyum Misyonu hakkında bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir.

Uzmanların sunumlarının ardından, söz konusu etkinlik, gönüllü katılımcıların misyon çağrıları özelinde proje fikirlerini sunabildikleri ve fikir alışverişinde bulunabildikleri pitching oturumu ile devam etmiş ve katılıcıların, iş birliği kurma, ortak bulma ve kurumsal tanınırlıklarını artırabilmelerine yönelik karşılıklı görüşmeler yapabildikleri çevrim içi bire bir toplantı oturumları ile sona ermiştir.

İklim Değişikliğine Uyum ve İklim-Nötr Akıllı Şehirler Misyonu

İklim Değişikliğine Uyum Misyonu ‘nun ana hedefi, 2030 yılına kadar en az 150 Avrupa bölgesini ve topluluğunu iklim değişikliğine uyum konusunda desteklemektir. Misyon bu doğrultuda, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesine ve bölgeleri, şehirleri ve toplulukları toplumsal dönüşüme öncülük etmeye teşvik edecektir. İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu ise yerel yetkililer, vatandaşlar, işletmeler, yatırımcılar, bölgesel ve ulusal yetkililerle birlikte 2030 yılına kadar iklim-nötr ve akıllı 100 şehire ulaşmayı hedeflemektedir.

Etkinlikte gerçekleşen sunumlar, etkinlik kaydı ve daha fazla bilgi için,

Yardım Masası ve https://ufukavrupa.org.tr/tr sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Haberler