Şehirler Misyonu
  22 Temmuz 2022

Ufuk Avrupa Programı, İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyon 2021 yılı çağrı başvuru sonuçları açılanmıştır. Bahsekonu çağrıya  ülkemizden 8 ortağın yer aldığı 4 proje desteklenmiş olup toplamda 1.778.051 Avro hibe alınmıştır.

Destek alan projelere ilişkin detaylar aşağıdadır:

 “HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01:Urban planning and design for just, sustainable, resilient and climate-neutral cities by 2030” çağrısı kapsamında sunulan;

UP2030 (Urban Planning and design ready for 2030) akronimli proje konsorsiyumunda 46 kuruluş yer almakta olup proje kapsamında şehirlerin iklim-nötr hedeflerine ulaşmalarına yönelik rehberlik yapmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında Türkiye’den:

  1. ODTÜ
  2. ODTÜ GÜNAM
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak olarak yer almıştır.

Re-Value (Re-Valuing Urban Quality & Climate Neutrality in European Waterfront Cities) akronimli proje konsorsiyumunda 26 kuruluş yer almakta olup proje kapsamında iklim nötrlüğüne yönelik bütünsel bir yaklaşımla kentsel kalite yoluyla nasıl değer yaratılacağını 9 Avrupa kıyısında test ederek paylaşmayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında Türkiye’den:

  1. İYTE
  2. İzmir Büyükşehir Belediyesi ortak olarak yer almıştır.

“HORIZON-MISS-2021-CIT-02-04: Positive Clean Energy Districts” çağrısı kapsamında sunulan;

NEUTRALPATH  (Pathway towards Climate-Neutrality through low risky and fully replicable Positive Clean Energy Districts) akronimli proje konsorsiyumunda 30 kuruluş yer almakta olup proje kapsamında katılımcı ve insan merkezli ilkeler altında tasarlanan ve uygulanan Pozitif Enerji Bölgelerinin, şehirlerin iklim nötrlüğüne dönüşümüne önemli ölçüde katkıda bulunmak için uygun maliyetli ve uygulanabilir çözümler olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında Türkiye’den:

  1. Demir Enerji
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak olarak yer almıştır.

“HORIZON-MISS-2021-CIT-01-01: Supporting national, regional and local authorities across Europe to prepare for the transition towards climate neutrality within cities” çağrısı kapsamında sunulan;

CapaCITIES  (Building Capacities for the Climate Neutral and Smart Cities Mission) akronimli proje konsorsiyumunda 60 kuruluş yer almakta olup proje kapsamında ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler için kentsel iklim nötrlüğü geçişlerine elverişli bir Avrupa ortamını şekillendirmeyi hedeflemektedir.  Proje kapsamında Türkiye’den:

  1. TÜBİTAK ortak olarak yer almıştır.

Ufuk Avrupa Programı Türkiye Koordinasyon Ofisi olarak tüm kuruluşlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını temenni ederiz.

Benzer Haberler