Cancer Mission Brokerage Event
  15 Şubat 2022   Çevrimiçi

Etkinlik, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, yararlanıcı kurumu TÜBİTAK, yürütücü kurumu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020'de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında 14 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı 239 kişinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, TÜBİTAK Ufuk Avrupa Programı Sağlık Alanı Ulusal İrtibat Noktası Sayın Şükran Alpdemir’in açılış konuşmaları ile başladı. Alpdemir açılış konuşmasında katılımcılara etkinlik süresince Kanser Misyonu hakkında en son güncellemeleri alabileceklerini, bire bir toplantılarla proje ortaklarını bulabileceklerini, üst düzey konuşmacı ve paydaşlarla iletişim kurabileceklerini iletti.

Etkinliğe APRE (the Agency for the Promotion of European Research) kuruluşundan Sayın Bruno Mourenza katılarak katılımcıları Kanser Misyonu Çağrıları ve Prosedürleri hakkında bilgilendirdi. Proje fikirlerinin sunulduğu pitching oturumu ile devam eden etkinlik, bire bir toplantı oturumları ile sona erdi.

 

Kanser Misyonu

Kanser Misyonu, 2030 yılına kadar 3 milyondan fazla insanın hayatını iyileştirmek ve aileleri de dahil olmak üzere kanserden etkilenenlerin daha uzun ve daha iyi yaşamasını amaçlamaktadır. Kanser; yaş, cinsiyet veya sosyal statüden bağımsız olarak herkesi etkilemekte ve hastalar, aileler ve genel olarak toplumlar için ciddi bir yük oluşturmaktadır. Daha fazla önlem alınmazsa, 2035'e kadar Avrupa'da her yıl yeni kanser teşhisi konulan mevcut kişi sayısının 3,5 milyondan 4,3 milyonun üzerine çıkması öngörülmektedir. Bu misyon, kanserdeki bu korkutucu eğilimleri tersine çevirmeyi amaçlayan ortak hedeflerin belirlenmesine yardımcı olacaktır. Misyon kapsamındaki dört ana hedef şunlardır;

  • Kanseri anlamak
  • Önleme ve erken teşhis
  • Teşhis ve tedavi
  • Hastalar ve aileleri için yaşam kalitesi

Etkinlikte gerçekleşen sunumlar, etkinlik kaydı ve daha fazla bilgi için, Yardım Masası ve https://ufukavrupa.org.tr/tr sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

Benzer Haberler