2022 Endüstri Alanı Sonuçları
  08 Ağustos 2022

Ufuk Avrupa Programı Küme 4 Endüstri Alanı "Hedef 1: İklim nötr, döngüsel ve dijital üretim" ve "Hedef 2: Dayanıklı endüstri için kilit stratejik değer zincirlerinde artan özerklik" kapsamındaki 2022 yılı çağrılarında, 15 Türk Kuruluşunun yer aldığı 10 farklı proje, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı.

 

"Hedef 1: İklim nötr, döngüsel ve dijital üretim" kapsamında desteklenen projeler

Farplas Otomotiv A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı SYNTECS (SustainablY aNd digiTally driven hiErarchical laser texturing for Complex Surfaces) akronimli proje, kimyasal ve mekanik yüzey işlemlerinde halihazırda yaşanan birçok zorluğun üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. SYNTECS'in genel amacı, kompleks multifonksiyonel yüzeyler oluşturmak için çok amaçlı ve düşük maliyetli bir dijital ve yeşil lazer doku oluşturma yaklaşımını geliştirmek ve uygulamaktır. Farklı lazer uygulama yöntemlerini barındıran bütüncül sistemin geliştirilmesi ile hiyerarşik yüzey dokularının oluşturulma süreçlerinin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Almanya tarafından koordine edilecek projenin konsorsiyumunda 8 farklı ülkeden 14 kuruluş yer almaktadır.

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı HARTU (Handling with AI-enhanced Robotic Technologies for flexible manufactUring) akronimli proje, robotik parça elleçlemenin üç temel aşaması olan kavrama, montaj ve bırakmayı uygulamak için gerekli araçların geliştirilmesini sağlayacaktır. Bu araçlar, yenilikçi teknik yaklaşımlarla, robotik elleçleme uygulamalarındaki temel zorluklarını ele alacaktır. Proje, entegrasyonu ve yapılandırılması kolay, güvenli taşıma sistemleri aracılığıyla üretim hatlarının esnekliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. İspanya tarafından koordine edilecek projenin konsorsiyumunda 6 farklı ülkeden 14 kuruluş yer almaktadır.

Koç Üniversitesi’nin ortak olarak yer aldığı AUTO-TWIN (Data-driven method based on a process mining approach for Automated Digital Twin generation, operations, andmaintenance in circular value chains) akronimli proje, işletmelerde ve üretimde Döngüsel Ekonominin  hızlandırıcısı ve etkinleştiricisi olarak kabul edilen dijital ikizlerin geliştirilmesi ve kullanılabilirliğini zorlaştıran teknolojik, yetkinlik ve uygulama maliyetleri engellerini aşmak için 3 temel alanda çalışmalar yürütmeyi amaçlamaktadır. Bunlar 1) Döngüsel ekonomi için güvenilir iş süreçlerini destekleyecek Dijital İkizlerin sürece duyarlı şekilde otonom olarak geliştirilmesine yönelik çığır açan bir yöntem sunmak, 2) Döngüsel ekonomi ekosistemi içindeki değer zincirlerinde üretim/ürün/iş verisinin güvenilir ve kesintisiz paylaşımı için Uluslararası Veri Alanı (IDS)-tabanlı ortak veri alanının kullanımını sağlamak, 3) Döngüsel Ekonominin sıfır atık ve azaltılmış hammadde ihtiyacı potansiyelini gerçekleştirmek için şirketlerin veriye ve dijital ikizlere dayalı kararları vermelerini sağlayacak yeni donanım teknolojilerini kullanan yeşil ağ geçitlerini oluşturmaktır. İtalya tarafından koordine edilecek projenin konsorsiyumunda 8 farklı ülkeden 13 kuruluş yer almaktadır.

Arçelik A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı  DİCİM (Digitalised Value Management for Unlocking the potential of the Circular Manufacturing Systems with integrated digital solutions) akronimli proje,  robot, nesnelerin interneti, makine öğrenimi tabanlı yapay zeka, büyük veri, görüntü işleme ve artırılmış gerçekliği kullanan bir dizi entegre dijital çözümünün tam gösteriminin geliştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu sayede yöneticiler, mühendisler ve operatörler gibi endüstriyel değer zincirinin aktörlerinin karar vermelerine ve döngüsel ekonomi için değer kurtarma faaliyetlerini yürütmelerine olanak sağlanacaktır. Entegre dijital çözümler, yaşam döngüsü bilgi yönetimi için açık erişimli bir dijital platform ve değer kurtarma faaliyetleri için destek çözümleri içermektedir. Çekya tarafından koordine edilecek projenin konsorsiyumunda 8 farklı ülkeden 12 kuruluş yer almaktadır.

 

"Hedef 2: Dayanıklı endüstri için kilit stratejik değer zincirlerinde artan özerklik" kapsamında desteklenen projeler

Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı FOREST (Advanced lightweight materials FOR Energy-efficient STructures) akronimli proje, ulaşım sektöründeki karbondan arındırma sorunlarıyla yüzleşmek için "Azaltma, İyileştirme ve Yeniden Şekillendirme" faktörlerini birleştirmeyi önermektedir. FOREST projesi, karbon ve cam elyaf katkılı fiber takviyeli plastikten yapılmış hafif bileşenler sağlayarak araçların yapısal ağırlığını azaltacak; yüksek kaliteli yarı işlenmiş malzemeler geliştirmek adına karbon fiber atıklarının %100'ünü geri kazanmak için verimli yöntemler uygulayacak; çok işlevli özelliklerin biyokompozit üzerindeki etkisini araştırarak otobüs, havacılık ve otomotiv sektörleri için sürdürülebilir çözümler elde etmek adına biyo-tabanlı, geri dönüştürülmüş ve çok işlevli malzeme doğasını birleştirecektir. İspanya tarafından koordine edilecek projenin konsorsiyumunda 8 farklı ülkeden 14 kuruluş yer almaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş, Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. ve Memsis Çevre Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Ltd Şti.’nin ortak olarak yer aldığı CUMERİ (Customised membranes for green and resilient industries) akronimli proje, endüstriyel sektörlerde artan enerji ve kaynak verimliliğinin, dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme konusundaki önemini esas alarak, çelik sektöründe ve petrol&gaz endüstrisinde  Teknoloji Hazırlık Seviyesi 7’de, gelişmiş ve özelleştirilmiş membran ayırma sistemleri geliştirecek ve gösterecektir. CUMERI projesi kapsamında 3 çok etkili membran teknolojisi çalışılacaktır. Bunlar 1) CO2 geçirgenliği için geliştirilmiş biyo-bazlı ve geri dönüştürülebilir polimer membranlar; 2) Çelik sektöründe daha iyi bir H2 valorizasyonu ve H2 geri kazanımı için kararlı ve seçici SiC/SiCN membranlar; 3) Ultra-filtrasyon ve sıvı-sıvı membran kontaktörleri ile atık yağ arıtma ve katkı maddelerinin geri kazanılması için graft edilmiş gözenekli seramik membranlar. Belçika tarafından koordine edilecek projenin konsorsiyumunda 8 farklı ülkeden 16 kuruluş yer almaktadır.

Kansai Altan Boya Sanayi A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı Exploit4InnoMat (An Open Innovation Ecosystem for exploitation of materials for building envelopes towards zero energy buildings) akronimli proje, bina sektörünün, AB'de enerji tüketiminin %40'ından ve CO2 emisyonlarının %36'sından sorumlu olması nedeniyle, net sıfır enerjili binaların yeni standart haline gelerek yapı malzemelerinin ve akıllı yapı sistemlerinin rolünün giderek daha önemli olmasından yola çıkarak, çatılar ve cepheler de dahil olmak üzere yapı kabukları için en son teknolojiye sahip Açık İnovasyon Test Merkezi ağını kullanıma sunacaktır. Böylece üç sürdürülebilirlik bileşeni arasındaki dengeleri, yaşam döngüsü aşamalarını ve bunların etkilerini dikkate alarak prototiplerin farklı binalarda çoğaltılmasını sağlayacaktır.  Yunanistan tarafından koordine edilecek projenin konsorsiyumunda 14 farklı ülkeden 27 kuruluş yer almaktadır.

Denge Kimya ve Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.’nin ortak olarak yer aldığı TORNADO (New Routes of Safe and Sustainable by Design Water and Oil Repellent Biobased Coatings) akronimli proje, güvenli bir döngüsel ekonomiye geçişe katkıda bulunmak amacıyla kaplama içeren ürünlerin nasıl tasarlanmaları, üretilmeleri, kullanılmaları veya ömürlerinin sonunda nasıl işlenmeleri gerektiği konusunda etkili olacaktır. Bu projede silikon esaslı yeni moleküler tasarımlar sayesinde su ve yağ iticiliğe sahip, tekstil, mutfak eşyaları ve ambalaj sektöründe kullanılmak üzere, toksik olmayan, hibrit materyaller ve kaplamalar geliştirilecektir. Önerilen yeni kaplamalar perfloroalkil bileşikleri içermeyecek, güvenlik ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olacaktır. İspanya tarafından koordine edilecek projenin konsorsiyumunda 5 farklı ülkeden 14 kuruluş yer almaktadır.

Fankom Mühendislik Makine Enerji ve Bilgisayar Ticaret Ltd. Şti.’nin ortak olarak yer aldığı PIONEER (Open Innovation Platform for Optimising Production Systems by Combining Product Development, Virtual Engineering Workflows and Production Data) akronimli proje, tasarım-simülasyon optimizasyon çerçevesini ele almak için açık bir inovasyon platformunun ve birlikte çalışabilir dijital iletişim hattının geliştirilmesini amaçlamaktadır. PIONEER projesi, malzeme modelleme ve malzeme karakterizasyonu, simülasyon tabanlı dijital ikizler ve veriye dayalı modeller arasındaki bağlantıya dayalı olarak, yüksek karışımlı/düşük hacimli üretim şemalarında endüstriyel sistemlerin verimliliğini artırmak için hat içi ileri beslemeli kontrol stratejilerini uygulayacaktır. İspanya tarafından koordine edilecek projenin konsorsiyumunda 12 farklı ülkeden 17 kuruluş yer almaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Teknoloji Arastirma ve Gelistirme Endustriyel Ürünler Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin olarak yer aldığı CircularPSP (CircularPSP – Public Service Platforms for Circular, Innovative and Resilient Municipalities through PCP) akronimli proje, bir Ticarileşme Öncesi Tedarik projesi olup, proje kapsamında İstanbul, Berlin ve Londra gibi küresel etkiye sahip başkentlerin bulunduğu 45 milyonu temsil eden 7 şehre yönelik, ortak bir vizyonla döngüsel ekonomiye geçiş sürecinde yeşil ve dijital kamu hizmetlerinin geliştirilmesi konusunda yatırım yapılacaktır.  Projede Avrupa çapında yenilikçi döngüsel ekonomi çözümlerini daha hızlı ve geniş kapsamlı planlamak, tedarik etmek ve uygulamak için iş süreç ve akışlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Almanya tarafından koordine edilecek projenin konsorsiyumunda 8 farklı ülkeden 11 kuruluş yer almaktadır.

Benzer Haberler